Tổng Thanh tra Chính phủ: Tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng

Thứ Năm, 28/12/2017 16:17  | Thanh Hoà

|

(CAO) Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã nói như vậy tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, vào chiều 28-12. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong năm 2017, toàn ngành đã triển khai trên 7.500 cuộc thanh tra hành chính và trên 237.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 67.700 tỷ đồng, gần 17.600 ha đất, kiến nghị thu hồi trên 43.300 tỷ đồng, trên 4.900 ha đất; ban hành 148.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính gần 2.100 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện gần 3.600 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 856 tỷ đồng (đạt 63%), 4.126 ha đất, xử lý 971 tập thể, trên 4.200 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 16 vụ, 29 đối tượng...

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 415.300 lượt công dân với 310.600 vụ việc; có trên 5.600 đoàn đông người; xử lý trên 178.500 đơn đủ điều kiện; giải quyết trên 25.500 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 84.2%).

Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 173 tỷ đồng, 36 ha đất; trả lại quyền lợi cho trên 2.400 người, kiến nghị xử lý hành chính 333 người.

Hiện có 15 địa phương báo cáo không còn vụ việc phức tạp, tồn đọng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lập danh sách 463 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, năm qua, các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Ngành Thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại trên 5.600 cơ quan, tổ chức, phát hiện 88 đơn vị vi phạm; tiến hành trên 2.500 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 111 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 34,6 tỷ đồng.

Năm 2017 số người đã kê khai tài sản, thu nhập và công khai đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai. Có 78 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập...

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thừa nhận, công tác thanh tra còn có những hạn chế nhất định: Một số cuộc thanh tra triển khai chậm; hoặc còn để kéo dài, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, dư luận xã hội quan tâm; chất lượng kết luận thanh tra chưa cao, biện pháp xử lý chưa rõ...

“Tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công. Công tác phòng, chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương còn yếu, chưa đồng đều.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra đánh giá không thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm. Việc tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn ít”, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chỉ rõ.

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang