Ngành Công an trải qua một năm rất vất vả, song rất đáng tự hào

Thứ Hai, 20/12/2021 16:38

|

(CAO) Sáng 20/12/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Đảng ủy CATW để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ; đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW năm 2021; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII trong Công an nhân dân (CAND); Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh quốc gia; nội dung các văn bản chính đưa ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77…

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2021, trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực tuyệt đối, Đảng ủy CATW, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiên phong đi đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm “bản lề” của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, “tuyến đầu” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế, động lực, quyết tâm chính trị lan tỏa trong toàn xã hội, phục vụ hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đảng bộ CATW là một Đảng bộ triển khai sớm nhất đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, cũng là Đảng bộ đầu tiên nhìn nhận, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất bài bản, khoa học. Nổi bật:

(1) Đảng bộ CATW đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch Covid-19.

(2) Đã phát huy vai trò nòng cốt; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, duy trì bảo đảm an ninh từ xa, không để xảy ra khủng bố phá hoại. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được mục tiêu, yêu cầu ở cấp độ cao nhất, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất.

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ, tham nhũng nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho cả xã hội.

Trật tự, an toàn xã hội có sự chuyển biến tích cực; công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với năm 2020. Đã xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân, mở ra một giai đoạn mới cho việc ứng dụng công nghệ để phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19, quản trị xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

(4) Lực lượng Công an chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua hoạn nạn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

(5) Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt coi trọng, xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng. Chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án “xây dựng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" để báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác này.

(6) Công tác phối hợp giữa Đảng bộ, Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó phối hợp thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng nguồn vốn xã hội hóa, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng uỷ CATW, Bộ Công an và công tác tổ chức Hội nghị chu đáo, chặt chẽ, chất lượng, có tính chiến đấu cao.

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, năm 2021 bối cảnh tình hình trong nước, thế giới, khu vực, trong nước nhiều diễn biến mới, phức tạp. Đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; có rất nhiều công việc đột xuất, cần tập trung giải quyết. Không ai lường trước được hậu quả của đại dịch Covid-19; chưa thể trả lời được câu hỏi khi nào dịch bệnh kết thúc. Trong bối cảnh đó chúng ta đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững môi trường ổn định, an toàn, nhân dân yên tâm phấn khởi.

Bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đối với ngành Công an đây là một năm rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng bộ CATW, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm 2021, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận trong điều kiện diễn biến phức tạp; tham gia tích cực chủ động, hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và luôn coi đây là công tác thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra sự cố bất ngờ, gây rối, phức tạp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ, công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng bộ CATW, lực lượng CAND tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ.

Tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành chức năng và quần chúng nhân dân, nhất là tại cơ sở. Làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự phải là của nhân dân; các cấp ủy đảng và nhân dân phải vào cuộc; lực lượng CAND đóng vai trò nòng cốt.

Đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao; nhất định không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, không sợ khuyết điểm, không che giấu khuyết điểm; đã làm rồi cần làm tốt hơn nữa… Tập trung hoàn thành Đề án “xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy CATW tiếp tục hoàn thiện các văn bản và chuẩn bị tổ chức thật tốt, thật hiệu quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, tạo khí thế mới, phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới, để kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo quý báu, tâm huyết ý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; khẳng định, đây là những định hướng quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngay trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy CATW, với quyết tâm chính trị cao, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, sự thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang