TPHCM: Kết thúc bỏ phiếu, tiến hành công tác kiểm phiếu

Chủ Nhật, 23/05/2021 21:25

|

(CAO) Đúng 19 giờ tối 23/5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM kết thúc bỏ phiếu. Đồng thời từ thời điểm này, TPHCM tiến hành công tác kiểm phiếu.

Công tác kiểm phiếu được tiến hành theo đúng trình tự luật định. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Một điểm bỏ phiếu tại Quận 4 kết thúc bỏ phiếu, mở niêm phong kiểm tra phiếu bầu phục vụ công tác kiểm phiếu

Trước khi mở thùng phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu. Thành viên tổ kiểm phiếu phải làm việc trung thực. Tại các điểm bầu cử sẽ có tổ kiểm phiếu, có người đọc phiếu, người ghi phiếu và người giám sát.

Theo Điều 73 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu, các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

Tại khoản 2, Điều 86 Luật Bầu cử quy định, Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử. Ủy ban Bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

Như vậy, chậm nhất ngày 2/6, cử tri TPHCM sẽ biết được kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Riêng kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV thì sẽ được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chậm nhất là ngày 12/6.

Bình luận (0)

Lên đầu trang