TPHCM: Lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Thứ Hai, 21/09/2020 21:10  | A. Quân

|

(CAO) UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, để đảm bảo công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định, UBND TPHCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án, phương án đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ.

Lấy ý kiến cử tri theo từng hộ gia đình, bằng hình thức phát phiếu. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các phường có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ngày 3/10/2020, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 7 giờ tối cùng ngày.

Để công tác lấy ý kiến cử tri đảm bảo yêu cầu, đặc biệt là có chữ ký của thành viên hộ gia đình, đề nghị UBND các phường thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri để phân công phát phiếu đến từng hộ gia đình, chú ý hướng dẫn kỹ nội dung của phiếu lấy ý kiến gắn với vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết.

Ảnh minh họa

Trước đó, thông tin từ UBND TPHCM cho biết, việc sắp xếp này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của TP cũng như khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo lộ trình thực hiện, năm 2019, sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn; đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính tiến hành sắp xếp.

Theo Cục thống kê TP, trên địa bàn TP có 16 phường (trong tổng số 322 phường, xã, thị trấn) buộc phải sáp nhập vì không đạt các tiêu chí. Trong đó, quận 2 có 4 phường; quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận mỗi quận có 2 phường; quận 6, 8 có 1 phường...

Bình luận (0)

Lên đầu trang