TPHCM: Quyết liệt lập lại trật tự xây dựng và vận động không xả rác

Thứ Ba, 01/10/2019 15:25

|

(CAO) Tại Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TPHCM với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy và Thường trực UBND các quận, huyện được tổ chức sáng 1/10, một số nội dung trọng tâm được Thành ủy TPHCM chỉ đạo thực hiện là: Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/ 2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ở quận, huyện...

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo UBND TPHCM, với sự quan tâm của Thành uỷ, quyết liệt của UBND Thành phố cùng phối hợp đồng bộ các cấp, việc triển khai các nội dung trên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch bước đầu đã tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng, thúc đẩy trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Nhiều điểm “đen” về rác thải được tập trung xử lý; số lượng người dân tham gia phân loại đúng chất thải rắn tại nguồn gia tăng. Qua gần 1 năm triển khai, các cơ quan chức năng thành phố tiếp nhận 8.063 thông tin, phản ánh; đã xử lý, giải quyết 7.900 thông tin, phản ánh (đạt tỷ lệ 98%).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị giao ban

Ông Trần Thế Thuận, Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết: Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, phê phán các hành vi xả rác thải bừa bãi; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phần mềm trực tuyến và các phần mềm quản lý khác, ứng dụng mạng xã hội gắn với công tác tuyên truyền để tiếp nhận và xử lý ý kiến, phản ánh của người dân về tình trạng xả rác gây ô nhiễm môi trường, hành vi vi phạm về môi trường;

Tương tự, qua 2 tháng thực hiện Chỉ thị 23 (tháng 8-9/2019), tình hình quản lý trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chấp hành pháp luật đất đai từng bước được nâng lên. Một số quận, huyện đã cơ bản kiểm soát tình hình vi phạm trật tự xây dựng, số lượng công trình phải xử lý sai phạm giảm so với 6 tháng đầu năm 2019 (quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn...).

Về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, UBND quận, huyện đề xuất xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là 490 dự án; trong đó, UBND Thành phố đã có quyết định duyệt giá 259 dự án (bằng 52,8%), đang giải quyết 16 dự án (6,9%), Hội đồng thẩm định giá thành phố đang thẩm định 52 dự án (22,5%)…

Đối với tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, các quận, huyện đều có nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là về các giải pháp kỹ thuật. Có hai quận đạt tỷ lệ giải ngân cao là quận Thủ Đức đạt 106%, quận Bình Tân đạt 82,14%.

Tuy nhiên, việc triển khai các chỉ thị, nội dung trên còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền chưa được quan tâm đúng mức. Một số địa phương, đơn vị còn có biểu hiện buông lơi, trông chờ sự chỉ đạo của cấp trên; công tác giám sát, phối hợp thực hiện giữa UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia, ủng hộ công tác bồi thường để thực hiện dự án chưa hiệu quả...

Tình hình vi phạm trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp; còn có trường hợp vi phạm chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu dẫn đến công trình vi phạm hoàn thành và đưa vào sử dụng, gây khó khăn trong việc xử lý, cưỡng chế; tiến độ công tác rà soát, điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000, lập quy hoạch hẻm giới và quy định quản lý các đồ án quy hoạch còn chậm.

Đối với vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, nhiều đơn vị, địa phương khi lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn dẫn đến không phân bổ được hết số vốn kế hoạch. Công tác giao kế hoạch chậm, chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án, công trình. Công tác khảo sát lập dự án chỉ tập trung giải pháp kỹ thuật, chưa xem xét toàn diện nhiều đến yếu tố văn hóa - xã hội, công trình đưa vào sử dụng không phát huy tính lan tỏa, không tạo hiệu ứng mạnh trong đời sống xã hội.

Tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: Trong 9 tháng của năm 2019, cả hệ thống chính trị thành phố đã nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt, vận động nhân dân cùng chung tay, góp ý với chính quyền thành phố để triển khai có hiệu quả 4 vấn đề nêu trên trên.

UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hoá các chỉ thị, chủ tương bằng các kế hoạch với các chi tiêu cụ thể, triển khai hội nghị chuyên đề xuống các phường, xã; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá các nội dung, kết quả thực hiện. Các cấp ủy Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, cấp chính quyền chủ động tham gia giám sát, phản biện, có ý kiến góp ý cho thành phố kịp thời bổ sung, điều hành thực hiện các nội dung trên.

Về các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, phong phú, dễ nhớ, dễ thực hiện, người dân phải tiếp cận được mọi chính sách, chủ trương để thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Đề án quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ hiện đại. Sở Xây dựng hoàn thành Sổ tay hỏi đáp về xây dựng, có quy chế phối hợp triển khai hiêu quả các nội dung liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng. Các địa phương phải xử lý nhanh phản ánh sai phạm về đất đai, xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về xây dựng trên địa bàn.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Trong năm 2019, địa phương, đơn vị nào giải ngân đạt dưới 90% sẽ không xét danh hiệu thi đua xuất sắc cũng như chi thu nhập tăng thêm cho người đứng đầu, đồng thời sẽ rà soát, không bố trí vốn đầu tư cho năm 2020.

Ghi nhận các kết quả đạt được trong việc thực hiện các chỉ thị nêu trên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Từ việc thực hiện các chỉ thị trên, bài học rút ra là khi triển khai kế hoạch 5 năm hay từng năm nên chọn vấn đề tập trung, có nghị quyết, chỉ thị chuyên đề để thực hiện có hiệu quả. Vấn đề rác thải và xử lý tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đã có chuyển biến, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh, xử lý dứt điểm trước khi tổ chức Đại hội Đảng bộ quận, huyện vào tháng 4/2020.

Chia sẻ một số nội dung trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Thành phố tập trung vào các lĩnh vực đảm bảo nhu cầu của người dân, đó là: lĩnh vực nhà ở, giải quyết vấn đề ngập ở nội thành, 100% rác thải được xử lý tái chế, biến thành điện năng, xây dựng hệ thống giao thông tích hợp và điều hành thông minh, dịch vụ hành chính công về đất đai, kinh doanh có tỷ lệ hài lòng trên 60%, xây dựng chương trình kè bờ sông và phát triển dịch vụ ven sông, có hệ thống chiếu sáng và cây xanh phù hợp trong nội thành.

Cùng với đó, thành phố tập trung phát triển các dịch vụ hướng đến chất lượng quốc tế như giáo dục, y tế có trình độ quốc tế và thông minh; du lịch thông minh; xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số; đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo và khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Mục tiêu phát triển của thành phố trong thời gian tới được xác định là người dân sáng tạo, thành phố phát triển bền vững và gia đình hạnh phúc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang