Góp ý cho sự phát triển của TPHCM theo Kế hoạch 305/KH-TU:

Nghe dân để phát triển vì dân

Thứ Hai, 30/09/2019 08:32

|

(CATP) Kế hoạch 305 của Thành ủy TPHCM “khảo sát, tiếp nhận ý kiến nhân dân nhằm góp phần xây dựng thành phố sáng tạo, đi đầu cùng cả nước, vì cả nước” phản ánh tâm thế lắng nghe ý dân và nỗ lực khai thác nguồn lực trí tuệ trong nhân dân của chính quyền thành phố.

Thành phố “đầu tàu kinh tế” Việt Nam có hàng chục triệu dân này đang gánh vác một trọng trách rất lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Nếu thiếu sáng kiến phát triển, thiếu giải pháp đột phá, thiếu chính sách cởi mở, thiếu cơ chế năng động, thiếu nguồn lực tổng hợp thì TPHCM không dễ gì thực hiện được những nhiệm vụ được giao ngày càng nặng nề. Đơn cử, chỉ nhìn riêng nhiệm vụ thu ngân sách, TPHCM đảm đương số thu gần 400 ngàn tỷ đồng năm 2019 (khoảng 1/4 tổng thu ngân sách cả nước) cũng đủ để thấy trọng trách nặng nề mà TPHCM gánh vác.

Sáng kiến phát triển không nên chỉ tìm kiếm trong phạm vi năng lực của bộ máy quản lý chính quyền. Chính những người dân mỗi ngày mỗi giờ đang sống, đang làm việc ở thành phố năng động này sẽ là những người động não nhiều nhất, trăn trở nhiều nhất để tìm kiếm những ý tưởng lớn nhỏ khác nhau giúp thành phố phát triển. Tìm cách nghe họ nói, chính quyền sẽ có cơ hội được tiếp cận với những sáng kiến phát triển sát với thực tế đời sống.

Giải pháp đột phá không phải đơn giản mà nghĩ ra và quyết định trong những cuộc họp đầy nghi thức của giới quản lý. Hãy nghe người dân để thu thập thêm nguồn thông tin đầu vào hữu ích về nhu cầu, về điều kiện, về nguồn lực để có thể nhận diện mục tiêu then chốt, chọn được cách làm hữu hiệu, phát hiện được nguồn lực đặc biệt thì may chăng mới hy vọng tìm ra giải pháp đột phá thực sự cho sự phát triển thành phố.

Nguồn lực từ nhân dân mới đích thực là nguồn lực tổng hợp của trí tuệ, công sức, thời gian, tiền bạc. Dân hiểu, dân ủng hộ thì nguồn lực trong dân sẽ hướng về phục vụ lợi ích chung của đất nước, của địa phương. Sức bật phát triển của một thành phố có hơn chục triệu dân cũng từ đó mà ra.

Khó khăn lớn nhất của chính quyền thành phố trong việc thực hiện kế hoạch 305 khi “khảo sát, tiếp nhận ý kiến nhân dân nhằm góp phần xây dựng thành phố sáng tạo, đi đầu cùng cả nước, vì cả nước” là làm sao để có thể phân loại được ý kiến nhân dân nhằm chọn lọc ý kiến nhưng không được bỏ sót những ý kiến có giá trị. Các tiêu chí cho việc lựa chọn ý kiến nhân dân phải rõ ràng, cách thức để người dân được bày tỏ lý lẽ của họ khi đóng góp ý kiến phải thật sự dân chủ và cởi mở thì mới kích hoạt được trí tuệ của nhân dân.

Muốn vậy, chính quyền thành phố chắc chắn cần một kế hoạch triển khai kỹ lưỡng và thận trọng, tránh hình thức chủ nghĩa làm nản lòng những người dân tâm huyết với thành phố.

Biết nghe dân để phát triển vì dân thì chắc chắn sẽ nhận được từ dân lòng tin và những đóng góp vô biên của họ.

Tiếp nhận ý kiến của nhân dân đóng góp cho xây dựng, phát triển TPHCM
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang