“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ mình trong sạch, vững vàng”

Thứ Năm, 26/09/2019 16:16  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 26-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng (XDLL) CAND 9 tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Tư lệnh, Cục trưởng, Giám đốc, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị lần này để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, công an các đơn vị, địa phương có dịp bàn bạc, thảo luận, nhìn nhận; đánh giá khách quan, đầy đủ, thực chất về công tác XDLL trong thời gian qua, nhất là từ khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an.

Theo báo cáo tại hội nghị: Từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cấp uỷ và lãnh đạo công an các cấp luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Từ đó, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, XDLL nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong CAND.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng Đảng, XDLL trong CAND, nhất là Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII...

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thông báo tổng quan chung về tình hình XDLL của cả nước; kết quả công tác tinh gọn bộ máy... và điều hành nội dung tham luận.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành điều hành nội dung tham luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá công tác xây dựng Đảng, XDLL trong CAND trong thời gian qua luôn được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND tiếp tục được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mặt công tác công an.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung xây dựng Đề án quy hoạch báo chí trong CAND… Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các đơn vị, địa phương cần khắc phục.

Để thực hiện tốt công tác XDLL trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đã đưa ra 9 vấn đề, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải xác định mục tiêu, yêu cầu chung của công tác xây dựng Đảng, XDLL phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự rõ nét trong xây dựng Đảng, XDLL trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát cơ sở. Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo đúng chỉ đạo của Bộ là “tăng cường cơ sở”.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm về tổ chức, cán bộ, trọng tâm là công tác “hoàn thiện thể chế”; tổ chức rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, quyền hạn, phân công, phân cấp trên các mặt công tác của Bộ Công an cho mô hình tổ chức mới của Luật CAND năm 2018 và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự mới được ban hành. Xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy theo cơ cấu, giới thiệu nguồn cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng để quy hoạch, bổ nhiệm.

Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của Bộ là “tăng cường cơ sở”. Triển khai thực hiện quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp công an. Tập trung xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Công an chính quy trước khi điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã phải được tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng vận động quần chúng; tăng cường tương tác với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, ngay tại cơ sở. Kiềm chế gia tăng của tội phạm hình sự, không để tội phạm lộng hành, công khai hoạt động...

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm: Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục siết chặt kỷ cương, chủ động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mỗi CBCS phải giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của bọn tội phạm, các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không được lợi dụng cương vị công tác của mình để làm hại đến lợi ích chung.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực ANTT và hoạt động của lực lượng CAND. Công tác thông tin, truyền thông của lực lượng CAND phải bám sát chủ trương, đường lối và định hướng tuyên truyền của Đảng, hướng vào việc giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho CBCS. Tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đưa tin, định hướng dư luận về những vấn đề liên quan đến ANTT và hoạt động của lực lượng Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu: Phải tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động giúp dân khi bị thiên tai, lũ lụt...

Bình luận (0)

Lên đầu trang