Trước thềm Đại hội Đảng, 80-85% thông tin xấu độc đã bị gỡ bỏ

Thứ Tư, 27/01/2021 14:33

|

(CAO) Thông tin trên được Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết khi trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng toàn quốc đang diễn ra tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là trọng tâm, được Đảng hết sức quan tâm. Trong suốt quá trình, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái..., công việc này đã được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và đặc biệt là rất quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

“Lần đầu tiên chúng ta có Ban chỉ đạo thống nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, về văn học nghệ thuật. Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện việc này có trọng tâm, trọng điểm, cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục” - ông Thắng nói.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao đổi với báo chí bên lề Đại hội

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung cũng cho biết, chúng ta đã xây dựng được một mạng lưới đấu tranh cả trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. “Đây là điểm rất mới, một mặt xây dựng luận cứ để có đấu tranh thật sự thuyết phục và hiệu quả, nhất là trên mạng xã hội, với những bài viết ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục để đông đảo mọi người hiểu sâu được quan điểm, đường lối của Đảng.

Cùng với đó, chúng ta đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc là những vấn đề nóng để xuyên tạc, lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ, hiểu không đúng.

“Đấu tranh này phải thiết thực, đồng bộ cả việc xây dựng các luận cứ cho đấu tranh cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật để gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng” – ông Thắng nêu quan điểm.

Về giải pháp kinh tế, tài chính, ông Nguyễn Xuân Thắng cho hay, chúng ta đã kiểm soát dòng tiền mà các trang mạng xã hội bị các thế lực này thông qua để thực hiện các mục tiêu chống phá.

“Phải nói rằng đây là những kết quả rất thành công của chúng ta trong thời gian qua. Bước vào Đại hội, có thể nói gần như 80-85% các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ” – Chủ tịch Hội đồng lý luận thông tin.

Trong bối cảnh hiện tại, khi các thế lực thù địch vẫn không ngừng có những hành động chống phá, theo ông Nguyễn Xuân Thắng, cuộc đấu tranh này vẫn phải bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ.

“Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuống chống phá” – ông Thắng nhìn nhận.

Bên cạnh lưu ý về vai trò của những người làm công tác lý luận, của các cơ quan thông tin truyền thông trên mặt trận này, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng cần phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời để đấu tranh với các thế lực thù địch, làm thế nào vừa răn đe, cảnh báo nhưng đồng thời cũng có cơ sở để xử lý những trường hợp vi phạm.

“Chiêu trò của các thế lực thù địch đa dạng lắm, âm mưu ghê gớm lắm, đặc biệt là việc sử dụng các trang mạng, có kịch bản, thậm chí xây dựng giao diện tương tự giống chúng ta, gây lẫn lộn, hiểu lầm mà người dân thì không biết được đâu là đúng, đâu là sai” – ông Thắng chỉ ra.

Vì lẽ đó, ông Thắng nhấn mạnh, cần phải làm tốt nữa công tác tuyên truyền, giáo dục.

“Việc khẳng định cái đúng, cái mới, cái hay, những mô hình, cách làm của chúng ta chính là cách mà trực tiếp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai. Người dân khi nói “Đảng ta” thì điều đó nghĩa là Đảng của chính người dân và người dân tham gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” – ông Thắng nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang