Xây dựng bộ tiêu chí về Công an phường kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị

Thứ Hai, 07/06/2021 21:51

|

(CAO) Ngày 07/6/2021, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo trực tuyến tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”.

Cùng dự có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về việc thí điểm “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại 05 đơn vị Công an phường, ở 05 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bộ Công an đã có kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an 05 thành phố trên chủ động lựa chọn mỗi đơn vị 01 Công an phường để xây dựng thí điểm.

Đây là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược, cần phải được nghiên cứu kỹ, bài bản, khoa học và có lộ trình thực hiện, tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực nhằm phấn đấu hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, trên cơ sở bản Dự thảo Bộ tiêu chí với 07 nhóm và 22 tiêu chí cụ thể, các đại biểu tham dự Hội thảo cơ bản thống nhất về nội dung của từng tiêu chí; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến nhằm làm sáng tỏ hơn về lý luận và thực tiễn, về nhận thức đối với tên gọi, tên tiêu chí, nội hàm của tiêu chí cho thống nhất trước khi ban hành thực hiện.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, việc xây dựng Bộ tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị là một nội dung quan trọng, mang tính xuyên suốt trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, kế hoạch của Bộ Công an. Bộ tiêu chí chính là căn cứ để triển khai, là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện đối với đơn vị Công an phường được lựa chọn để làm điểm, cũng như áp dụng trên phạm vi toàn quốc sau này.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thống nhất về nhận thức trong việc triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Các đơn vị trực thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp thu lựa chọn một cách tối đa những ý kiến tham gia, góp ý và đề xuất để chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện và sớm ban hành Bộ tiêu chí chung để triển khai thực hiện.

Đối với Công an 05 thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; đồng thời, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, giao tiếp, ứng xử, thực hiện phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang