Xây dựng hình ảnh CBCS CAND gần gũi, thân thiện, có trách nhiệm với Nhân dân

Thứ Năm, 23/06/2022 13:04

|

(CAO) Ngày 23-6, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Đến dự có ông Nguyễn Hữu Hiệp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam- Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TPHCM.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng- Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết trong giai đoạn 2016 - 2021, công tác phối hợp giữa hệ thống dân vận và lực lượng Công an các cấp trong công tác dân vận đạt nhiều hiệu quả tích cực; từng địa phương, cơ quan, đơn vị thể hiện tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt đề ra nhiều chương trình phối hợp trên nhiều lĩnh vực hoạt động, tạo được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào, các chủ trương lớn do Trung ương, TP phát động.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng- Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Thông qua các chương trình phối hợp, hai bên đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của Thành ủy về công tác vận động nhân dân; gắn công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp dự hội nghị 

Ngoài ra, qua các chương trình phối hợp hai bên đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng công tác vận động, tập hợp Nhân dân vào tổ chức mặt trận, đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ngày càng được tăng cường.

Trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng Công an và hệ thống dân vận đã phối hợp tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp kéo dài; áp dụng nhiều sáng kiến, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự.

Cụ thể, Ban dân vận và Công an các cấp đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc, hội họp, tuyên truyền, vận động,... qua đó, tiết kiệm trong chi ngân sách, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Công an các cấp phối hợp với ngành bưu điện thực hiện chuyển phát nhanh Hộ chiếu, Giấy đăng ký xe, Căn cước công dân; thực hiện quy định về “Thư xin lỗi” đối với các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn,...

Vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, sai trái

Tại hội nghị, hai đơn vị tiếp tục ký kết ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các văn bản, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, UBND TP về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của Công an nhân dân phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Theo đó, hai đơn vị tăng cường vận động Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân gần gũi, thân thiện, có trách nhiệm với Nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Nhân dân với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tham mưu Thành ủy, UBND TP những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chương trình, mục tiêu Quốc gia, 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam- Giám đốc Công an TP và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp và ký kết chương trình phối hợp

Phối hợp xây dựng và phát huy vai trò tích cực của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc thiểu số tham gia phong trào hành động cách mạng; tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hiến kế xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang nét riêng của TPHCM.

Tăng cường chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn thông tin tuyên truyền, theo từng giai đoạn, thời điểm, phù hợp tình hình thực tiễn, nội dung cụ thể, chi tiết, hướng tới từng đối tượng cụ thể.

Chú trọng ứng dụng giải pháp khoa học, công nghệ vào công tác tuyên truyền; vận động, định hướng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước...

Bình luận (0)

Lên đầu trang