Hàng loạt cựu cán bộ Thuế, Hải quan bị truy tố liên quan vụ án Thuduc House:

Kỳ 3: giả mạo, khai man

Thứ Tư, 05/04/2023 10:46

|

(CATP) Liên quan đến các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House) nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của Nhà nước, qua điều tra và cáo trạng truy tố còn cho thấy Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House), Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn và Lê Đình Túc cùng thực hiện hành vi thỏa thuận việc "giả mạo, khai man chứng từ kế toán", bị nghiêm cấm tại khoản 1, Điều 13 Luật Kế toán năm 2015.

Gây hậu quả nghiêm trọng

Về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", để thực hiện các quy định của pháp luật các loại thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân) đối với hoạt động kinh doanh và đánh giá dự án đầu tư giả định, Thuduc House thuê Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Phương Nam thực hiện dịch vụ tư vấn bằng nhiều hình thức khác nhau, gồm họp định kỳ hoặc đột xuất, trả lời qua điện thoại, bằng văn bản hoặc email. Phí dịch vụ tư vấn tính theo giờ theo từng cấp bậc của người tư vấn. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Lê Đình Túc (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Phương Nam) ký hợp đồng tư vấn.

Để xảy ra thiệt hại do "ông trùm" Trịnh Tiến Dũng (bỏ trốn) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước, ngoài trách nhiệm thuộc về các bị can đã bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, còn có trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát Thuduc House, các bị can thuộc Cục Thuế TPHCM và Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I - Cục Hải quan TPHCM, vì thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để Thuduc House có nguồn tiền chi tiêu các khoản không được hạch toán kế toán, Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ Thuduc House) đề xuất với Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng giám đốc Thuduc House) về việc lợi dụng các hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký với Công ty Phương Nam để lập chứng từ, tài liệu ghi tăng thêm 80% trị giá dịch vụ phải thanh toán, sau đó "nhờ" Công ty Phương Nam chuyển lại phần trị giá ghi tăng để Thuduc House sử dụng. Đề xuất này của Quan Minh Tuấn được Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh đồng ý.

Sau khi "kế hoạch ma quỷ” được nhất trí từ lãnh đạo Thuduc House, Quan Minh Tuấn bàn bạc và được Lê Đình Túc đồng ý về việc ghi tăng khối lượng dịch vụ, tăng trị giá dịch vụ tại các bản tổng hợp nghiệm thu dịch vụ tư vấn và hóa đơn GTGT thanh toán hàng tháng để sau khi Thuduc House chuyển tiền, Lê Đình Túc rút 80% số tiền nhận được (chưa VAT) chuyển lại cho Tuấn. Thực hiện thỏa thuận với "chiêu" trên, từ ngày 01-3-2018 đến 19-11-2019, Quan Minh Tuấn lập và trình lãnh đạo Thuduc House ký tổng số 22 bản tổng hợp nghiệm thu thanh toán phí tư vấn thuế cho Công ty Phương Nam, với tổng giá trị hơn 9,6 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Lê Đình Túc rút tiền mặt chuyển lại cho Quan Minh Tuấn hơn 7,7 tỉ đồng. Như vậy, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn và Lê Đình Túc cùng thực hiện hành vi thỏa thuận việc giả mạo, khai man chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho chính Thuduc House hơn 7,7 tỉ đồng. Quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Quan Minh Tuấn và Lê Đình Túc khai nhận hành vi vi phạm, thuộc khung hình phạt tù từ 10 đến 20 năm, theo Điều 221, BLHS về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành

Giúp sức chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Theo cáo trạng, hành vi thiếu trách nhiệm xảy ra tại Thuduc House, quy định tại Điều 105, 165 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 33, 34 Điều lệ Thuduc House năm 2017; Điều 37, 38, 39 Điều lệ Thuduc House năm 2018 thì Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát có quyền và nghĩa vụ: Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Đặng Thị Minh Châu, Trần Bảo Thịnh bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm c khoản 3 Điều 360 BLHS (có khung hình phạt tù từ 7 năm đến 12 năm). Bị can Châu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có một con chưa thành niên mắc bệnh hiểm nghèo và cùng các bị can khác đã thành khẩn khai báo, cũng như tích cực giúp cơ quan điều tra tìm ra sai phạm của Thuduc House, chuyển kết quả xác minh làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án, góp phần thu hồi số tiền thiệt hại cho Nhà nước. Vì vậy, tại cáo trạng có nêu các bị can được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đồng thời rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cũng như cảnh báo sớm của công ty... Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty, xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và hàng năm của Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên, họp ít nhất mỗi tháng một lần để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu...

Thế nhưng, Nguyễn Hưng Long - Trưởng Ban Kiểm soát Thuduc House đã không thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty như nêu trên, mà chỉ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty qua báo cáo của Ban Điều hành; không xây dựng kế hoạch, phân công kiểm tra, không giám sát hoạt động kinh doanh hàng linh kiện điện tử, hoạt động lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, để các đối tượng tại Thuduc House thực hiện hành vi gian dối trong thời gian dài, giúp sức chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 365,5 tỉ đồng thông qua việc lập 17 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT trái quy định của pháp luật.

Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House)

Từ việc giúp sức xảy ra tại Thuduc House, hành vi thiếu trách nhiệm tại Cục Thuế TPHCM được xác định là Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh (đều là công chức Phòng Kiểm tra số 4, Cục Thuế TPHCM). Theo đó, Châu được phân công là Trưởng đoàn kiểm tra, còn Thịnh là thành viên đoàn kiểm tra kỳ hoàn thuế tháng 02-2018 và tháng 3-2018 của Thuduc House, với số tiền đề nghị hoàn hơn 34 tỉ đồng. Đây là trường hợp thuộc diện "kiểm tra trước, hoàn thuế sau", theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 12 Thông tư số 99/2016 của Bộ Tài chính.

Với 2 quyết định của Cục Thuế TPHCM về việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế là Thuduc House, quy định Đặng Thị Minh Châu kiểm tra hóa đơn đầu vào, Trần Bảo Thịnh kiểm tra hóa đơn đầu ra. Cả hai thực hiện quy trình kiểm tra trực tiếp đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau quy định tại Luật Quản lý thuế, Quy trình 905 và điểm 5, 9 Công văn 10492/2015 của Tổng cục Thuế. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, Châu và Thịnh chỉ căn cứ báo cáo, hồ sơ kê khai của Thuduc House, không đối chiếu hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán đầu vào với tờ khai, hồ sơ hải quan đầu ra. Do đó, cả hai không phát hiện được 3/47 bộ hồ sơ xuất khẩu có hóa đơn GTGT đầu vào lập và ký sau ngày có xác nhận của cơ quan Hải quan (thuộc trường hợp phải dừng hoàn thuế, đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý hoặc phải thực hiện việc thanh tra thuế).

Vì không phát hiện được việc hợp thức hóa đơn, chứng từ để hoàn thuế nên Đặng Thị Minh Châu và Trần Bảo Thịnh thống nhất lập và ký biên bản kiểm tra, sau đó Châu lập và ký 2 phiếu đề xuất hoàn thuế trình lãnh đạo ra 2 quyết định hoàn thuế GTGT kỳ tháng 02 và 3-2018 của Thuduc House với tổng số tiền hoàn là hơn 34 tỉ đồng. Chính hành vi này của Châu và Thịnh dẫn đến việc lãnh đạo Cục Thuế TPHCM quyết định hoàn thuế cho Thuduc House, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, Châu - Thịnh thành khẩn khai báo, thừa nhận thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

(Còn tiếp...)

Kỳ 2: Phó cục trưởng biết rủi ro nhưng... vẫn ký
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang