An Giang:

Vì sao hàng loạt cán bộ bị đề nghị kiểm điểm?

Thứ Hai, 20/07/2015 15:08  | Đào Văn

|

(CATP) Dự kiến hôm nay (20-7), các cơ quan liên quan báo cáo quá trình họp kiểm điểm; Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hội đồng kỷ luật và có quyết định xử lý kỷ luật trước ngày 25-7-2015.

Nhiều công tác còn thiếu sót

Thanh tra Chính phủ (TTrCP) ngày 20-3-2015 đã có kết luận về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất (SDĐ) gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh An Giang về thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Kết luận cho biết, về công tác tiếp dân của tỉnh, tuy số lần cao nhưng sổ tiếp dân của lãnh đạo tỉnh không cập nhật ngày tiếp định kỳ theo quy định. Đặc biệt, UBND TP.Châu Đốc và UBND TP.Long Xuyên không có nội quy tiếp công dân, quy trình tiếp để xảy ra nhiều sai sót.

Thanh tra Chính phủ phát hiện 8 dự án bán thầu

Do đó, chủ tịch UBND tỉnh, các phó chủ tịch tỉnh kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai các Luật Khiếu nại, Tố cáo... Đối với Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc và Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên phải kiểm điểm và có hình thức kỷ luật về những thiếu sót trong công tác tiếp dân.

Về phát hiện, xử lý tham nhũng, TTrCP phát hiện 4 vụ việc vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự nhưng được xem xét xử lý hành chính xảy ra ở Trung tâm văn hóa huyện Châu Phú, Trường THPT An Phú, Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Chợ Mới và Chi cục quản lý thị trường tỉnh An Giang. TTrCP kiến nghị chuyển hồ sơ tham nhũng của 4 đơn vị trên sang cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Sai phạm trong quy hoạch, quản lý đất đai

Song song với việc kiểm tra công tác tiếp dân, phòng chống tham nhũng, TTrCP kiểm tra công tác quản lý, quy hoạch SDĐ tại địa phương giai đoạn 2001 - 2010.

Kết luận cho rằng, An Giang đã được phê duyệt nhưng kế hoạch SDĐ có chất lượng chưa cao, lạc hậu. Do đó, ban hành xong phải điều chỉnh. Tám dự án sản xuất - thương mại và dịch vụ có dấu hiệu chủ đầu tư chuyển giao đất cho người khác sử dụng không đúng luật.

Dự án khu, cụm công nghiệp phát hiện 1 trường hợp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền SDĐ không đúng thẩm quyền, quyết định giao đất chồng chéo, xác định giá thuê sai quy định. TTrCP ban hành quyết định truy thu 36,6 tỷ đồng. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan thu hồi về cho ngân sách nhà nước khoản nợ đọng tiền SDĐ đến ngày 31-12-2012 là 42,2 tỷ, tiền phạt chậm nộp là 39,3 tỷ.

Ngoài ra, Giám đốc (GĐ) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, GĐ Sở Tài chính kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng năm 2007 không đúng thẩm quyền. GĐ Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xác định đơn giá đất cho các dự án, xác định mức hỗ trợ đất liền kề đất ở làm cơ sở khấu trừ tiền SDĐ phải nộp và xác định trừ tiền san lấp vào tiền SDĐ không đúng quy định. Cục thuế kiểm điểm trách nhiệm về chậm xác định, xác định sai và tồn đọng tiền SDĐ.

Kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường; GĐ Sở Xây dựng qua các thời kỳ trong việc buông lỏng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng đối với việc hình thành các khu dân cư trái phép tại xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành.

UBND tỉnh An Giang thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang