Giải đáp pháp luật:

Tên khai sinh khác với tên trên căn cước công dân, cải chính thế nào?

Thứ Hai, 27/11/2023 08:55

|

Hỏi: Trong giấy khai sinh (GKS), dì tôi tên Âu Phụng nhưng trong căn cước công dân (CCCD) và các giấy tờ cá nhân khác thì tên Âu Phùng, vì thế khi làm thủ tục về nhà, đất bị cơ quan thẩm quyền từ chối vì 2 tên không giống nhau. Xin hỏi, muốn cải chính tên theo GKS thì phải làm thế nào? (Bạn đọc quận 11​).

Trả lời: Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh (ĐKKS). Nội dung GKS bao gồm các thông tin cơ bản như: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; thông tin của cha, mẹ người được ĐKKS.

Điều 6 Nghị định (NĐ) 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch nêu rõ: GKS là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có các nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với GKS của người đó. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong GKS thì phải điều chỉnh theo đúng nội dung trong GKS.

Như vậy, thông tin trên CCCD (trước đây là chứng minh nhân dân) và các giấy tờ cá nhân bắt buộc phải khớp với thông tin trên GKS. Nếu CCCD có thông tin bị sai lệch so với GKS thì cần phải làm lại giấy tờ nhân thân mới.

* Theo Điều 7 NĐ123/2015, cải chính hộ tịch (CCHT) là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong sổ hộ tịch (HT) hoặc trong bản chính giấy tờ HT và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác HT hoặc của người yêu cầu đăng ký HT. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên còn phải có sự đồng ý của người đó.

Hồ sơ thay đổi, CCHT gồm:

- Tờ khai (theo mẫu quy định);

- Bản chính GKS của người cần thay đổi, CCHT;

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, CCHT.

Việc thay đổi, CCHT cho công dân Việt Nam thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước được thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã ĐKKS trước đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang