Cần làm gì khi CCCD bị sai thông tin?

Thứ Hai, 28/11/2022 16:40

|

Hỏi: Thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp của tôi bị sai thông tin về quê quán. Khi phát hiện, tôi đã trình báo nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể. Xin hỏi tôi phải làm thủ tục gì để chỉnh sửa lại thông tin cá nhân cho đúng? (Võ Văn Thành, tỉnh Long An).

Trả lời: Thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về CCCD của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam; được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Thẻ CCCD có giá trị về mặt pháp lý rất cao, vì vậy nếu thông tin cá nhân bị sai thì công dân cần điều chỉnh cho chính xác để không bị ảnh hưởng tới các quyền lợi pháp lý của mình.

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014, thẻ CCCD được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD;

e) Khi công dân có yêu cầu.

* Căn cứ Thông tư 60/2021/TT-BCA, trình tự đổi thẻ CCCD khi sai thông tin thực hiện như sau:

1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD (hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD).

2. Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin CCCD, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.

3. Thu lệ phí theo quy định: Công dân có yêu cầu đổi thẻ CCCD bị sai thông tin phải nộp lệ phí 50.000đồng/thẻ, nếu sai sót thông tin do lỗi của cơ quan quản lý CCCD thì không phải nộp lệ phí.

4. Thu lại CCCD bị sai thông tin.

5. Cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân.

6. Công dân nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang