Quy định của pháp luật về việc phải đi cai nghiện bắt buộc

Thứ Hai, 22/05/2023 11:56

|

Hỏi: Tại buổi sinh nhật người bạn tôi có tham gia trò chơi bóng cười, sau đó bị công an kiểm tra, lập biên bản sử dụng ma túy.Tôi bị tạm giữ và quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Xin hỏi trường hợp nào phải đi cai nghiện bắt buộc, tôi có quyền khiếu nại không? (Tiến Dũng, Bình Dương).

Trả lời: Điều 32 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

- Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

- Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

- Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc đối tượng nêu trên, chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan Công an lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Hồ sơ được gửi cho người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, người nghiện ma túy hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết.

Trong thời gian luật định, hồ sơ gửi đến Trưởng phòng LĐ-TB&XH cấp huyện nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp có hành vi vi phạm để xem xét, nếu hồ sơ hợp lệ thì đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trường hợp không đồng ý với quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án, người bị đề nghị đi cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên có quyền khiếu nại.

Thời hạn khiếu nại là 5 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định hoặc từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được quyết định của Tòa án. Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn khiếu nại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang