Giải đáp pháp luật:

Làm gì để thi hành bản án hành chính?

Thứ Hai, 06/11/2023 15:59

|

 Hỏi: Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên buộc UBND H.Bình Chánh lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi. Bản án có hiệu lực từ tháng 3/2023 đến nay chưa được thi hành, gây thiệt hại cho gia đình tôi. Gia đình tôi cần làm thủ tục gì để được thi hành án? (Ông Nguyễn Hồng Nam, H.Bình Chánh).

Trả lời: Khoản 2 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thời hạn tự nguyện thi hành án như sau: Người phải thi hành án phải tự nguyện thi hành bản án, quyết định của tòa án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của tòa án. Đối với các bản án, quyết định của tòa án về việc buộc cơ quan lập danh sách cử tri, sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri hoặc quyết định áp dụng biện pháp tạm thời thì phải thi hành ngay.

Quá thời hạn trên mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn kèm theo bản sao bản án, quyết định của tòa án, tài liệu khác có liên quan đề nghị tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của tòa án. Thời hạn yêu cầu tòa án ra quyết định buộc thi hành án là một năm kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn yêu cầu thi hành án.

Điều 12 và Điều 13 Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định: Khi nhận được quyết định buộc thi hành án hành chính, người phải thi hành án có trách nhiệm thi hành ngay bản án, quyết định của tòa án. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định buộc thi hành án hành chính, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo người phải thi hành án nghiêm chỉnh thi hành bản án, quyết định của tòa án.

Trường hợp đã nhận được văn bản chỉ đạo mà người phải thi hành án vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của tòa án thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp có văn bản chỉ đạo về việc xem xét xử lý trách nhiệm hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án.

Việc xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính được quy định như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định của tòa án, quyết định buộc thi hành án của tòa án thì tùy từng trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

- Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án thì tùy từng trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Căn cứ các quy định trên, do đã quá thời hạn tự nguyện thi hành án nên bạn có quyền gửi đơn đến TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, yêu cầu ra quyết định buộc UBND H.Bình Chánh thi hành bản án hành chính.

Bình luận (0)

Lên đầu trang