Chuyện hy hữu ở Trà Vinh: Nhận phản ánh công ty này, kết luận ra công ty khác

Thứ Sáu, 08/09/2023 14:04  | Nguyễn Nhân

|

(CATP) Nhận được phản ánh và nhầm lẫn tên gọi của 2 công ty, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Trà Vinh đã có 2 báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) gây ra sự hiểu lầm, khiến việc làm ăn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Sau khi doanh nghiệp có khiếu nại, cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát và mới đây có công văn đính chính thông tin.

Ngày 07/9, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh đã có công văn số 279/BC-TTN báo cáo bổ sung cho Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Ông Bùi Văn Mừng (Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT) tỉnh Trà Vinh khẳng định: Đây là báo cáo bổ sung, thay thế 2 báo cáo 64/BC-TTN ngày 7/3/2023 và báo cáo số 125/BC-TTN ngày 25/4/2023 đã ban hành trước đó.

Theo báo cáo, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh đã đối chiếu lại hồ sơ và các văn bản liên quan, đồng thời cử cán bộ kiểm tra nội dung 2 báo cáo số 64 và 125 đã ban hành. Kết quả, ngày 22/2 Trung tâm NS&VSMTNT nhận được chỉ đạo của Sở NN&PTNN theo tờ trình của Công ty TNHH Napowin (địa chỉ: số 52 đường Vĩnh Phú 41, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc khảo sát nguồn nước sinh hoạt và đề xuất biện pháp khắc phục có kèm theo hồ sơ pháp lý của công ty. Trong hồ sơ có phiếu kết quả thử nghiệm của Viện Kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng VNTEST ban hành, có 2 chỉ tiêu E.coli và Coliforms không phù hợp QCVN 01-1:2018/BYT.

Trên cơ sở đó, Trung tâm NS&VSMTNT có báo cáo số 64 để tham mưu Sở NN&PTNT về việc khảo sát nguồn nước sinh hoạt và đề xuất biện pháp khắc phục. Lãnh đạo Sở NN&PTNT chưa thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nên Công ty Napowin chưa hoạt động trên địa bàn. Đến ngày 28/8/2023, Công ty TNHH Napowin xin cung cấp lại phiếu kết quả của Viện Kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng VNTEST, bao gồm 14 chỉ tiêu phù hợp với với QCVN01-1:2018/BYT.

Máy lọc nước của Công ty TNHH Napowin

Sau khi nhận được phản hồi của Công ty Napowin, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh đã cử cán bộ kiểm tra lại tại huyện Tiểu Cần và rà soát các văn bản từ Công ty TNHH Napowin và một doanh nghiệp khác (có tên gần giống với Công ty Napowin), cho thấy 2 doanh nghiệp trên độc lập với nhau.

Báo cáo 279 nêu rõ, ngày 25/4/2023, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh có báo cáo số 125/BC-TTN về hình thức hoạt động của các tổ chức khảo sát nguồn nước tại địa phương. Tại thời điểm kiểm tra, có đến 2 công ty gửi văn bản đến tỉnh Trà Vinh để khảo sát nguồn nước và đề xuất biện pháp khắc phục. Đồng thời 2 công ty có tên viết tắt gần giống nhau. Sau khi Trung tâm NS&VSMTNT nhận được phản ánh của địa phương, đã tiến hành kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, người dân vùng nông thôn không nắm vững, phân biệt rõ được từ ngữ (từ viết tắt tiếng Anh) nên đã phản ảnh nhầm lẫn giữa Công ty TNHH Napowin và công ty khác.

Sau đó, Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh đã rà soát và đối chiếu lại hồ sơ pháp lý và con dấu của Công ty TNHH Napowin và công ty có tên gần giống cho thấy hai công ty này không có mối quan hệ với nhau. Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh cũng khẳng định, Công ty TNHH Napowin chưa có hoạt động nào trên địa bàn tỉnh Trà Vinh dù có 2 tờ trình gửi đến Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, qua phản ánh của người dân và Phòng NN&PTNT huyện Tiểu Cần, Trung tâm NS&VSMTNN đã có 2 báo cáo số 64 và số 125 gửi Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh. Tại 2 báo cáo này do có sự nhầm lẫn nêu trên, Trung tâm NS&VSMTNN đã đưa ra khuyến cáo đối với sản phẩm của Công ty TNHH Napowin. Từ đó thông tin đã được đăng tải, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, hoạt động của doanh nghiệp này.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng (Phó giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh), các báo cáo của trung tâm là thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước, không hàm chứa nội dung, có ý làm ảnh hưởng đến hoạt động, lợi ích của các doanh nghiệp. Vì việc mua bán, quảng bá sản phẩm công nghiệp, chất lượng máy móc bán trên thị trường không thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nông nghiệp và Trung tâm NS&VSMTNT. Do đó Trung tâm NS&VSMTNT không có báo cáo cũng như phát ngôn đánh giá về chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Napowin như các thông tin đã được đăng tải.

Như vậy, sau khi có văn bản đính chính thông tin từ Trung tâm NS&VSMTNT tỉnh Trà Vinh, phía Công ty TNHH Napowin đã được "minh oan".

Bình luận (0)

Lên đầu trang