Vụ “Giám đốc VNPT Quảng Bình được đồng ý bổ nhiệm nhiệm kỳ 3?”: Mới ở quy trình nội bộ

Thứ Ba, 23/01/2018 11:44  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) Việt Nam vừa thông tin đến Báo Công an TP.HCM về việc Giám đốc VNPT Quảng Bình được đồng ý (về chủ trương) bổ nhiệm nhiệm kỳ 3, có nhiều con cháu làm trong đơn vị.

Ngày 13-1-2018, Báo Công an TP.HCM đăng bài “Giám đốc VNPT Quảng Bình được làm tiếp nhiệm kỳ 3, nhiều con cháu làm trong đơn vị”? phản ánh, ngày 13-12-2017, Tập đoàn VNPT có công văn 6504/VNPT-NL đồng ý chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc (GĐ) đối với ông Trương Công Minh (SN 1962) làm GĐ VNPT Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 – 2023 và kéo dài thời hạn chức vụ đối với ông Phạm Xuân Thuần – Phó GĐ; đề nghị VNPT Quảng Bình thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định tại Điều 24 QĐ số 182/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 20-6-2016 “Về việc ban hành quy chế quản trị nhân sự quản lý tại các đơn vị trong Tập đoàn VNPT” (gọi tắt là QĐ số 182). VNPT đã hoàn tất mọi hồ sơ, thủ tục gửi chờ lãnh đạo Tập đoàn VNPT xem xét.

Căn cứ theo QĐ số 182 thì việc đồng ý chủ trương tái bổ nhiệm ông Minh làm GĐ VNPT Quảng Bình được cho là chưa hợp lý, bởi: “Nhân sự được bổ nhiệm một chức danh, chức vụ quản lý, tối đa không quá 2 nhiệm kỳ bổ nhiệm” (mục 5, Điều 9) và ở mục 2, Điều 22 quy định: “Chức danh quản lý từ cấp Tổng GĐ Tập đoàn QĐ trở xuống được xem xét bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 thời hạn tại một đơn vị”. Và hơn 70 năm ngành VNPT ở Quảng Bình chưa có việc một GĐ, phó GĐ giữ chức vụ 3 nhiệm kỳ.

Trụ sở Viễn thông (VNPT) Quảng Bình​

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết: “Giám đốc VNPT Quảng Bình sinh hoạt Đảng tại Đảng ủy khối doanh nghiệp Quảng Bình nên theo quy định thì Tập đoàn VNPT phải trao đổi với tỉnh để thực hiện các quy trình về chức vụ GĐ, phó GĐ. Mặc dù Tập đoàn VNPT có thẩm quyền QĐ nhưng ở tỉnh là hiệp y, góp ý. Tập đoàn VNPT chưa có ý kiến, văn bản nào về công tác nhân sự của VNPT Quảng Bình”.

Ngoài ra, nhiều người thân của ông Minh như 2 con gái, 5 cháu ruột và 4 cháu ruột của vợ đang làm việc tại VNPT Quảng Bình và một số người nắm giữ các chức vụ.

Ngày 23-1, Tập đoàn VNPT khẳng định, việc bổ nhiệm lại đối với các chức danh quản lý viễn thông tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định của Quy chế quản trị nhân sự quản lý do Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn VNPT ban hành: QĐ số 182, trong đó, điều 9 quy định: “… Nhân sự được bổ nhiệm một chức danh, chức vụ quản lý, tối đa không quá 2 nhiệm kỳ bổ nhiệm”. Tuy nhiên, trong triển khai thực tế có phát sinh một số vướng mắc nhất định khi áp dụng quy định trong Quy chế.

Lý do mà Tập đoàn VNPT đồng ý về chủ trương bổ nhiệm lại ông Trương Công Minh – GĐ VNPT Quảng Bình giữ chức GĐ ở nhiệm kỳ 3 là “căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh SXKD và năng lực quản lý điều hành của nhân sự quản lý, Tổng GĐ Tập đoàn VNPT đã có văn bản báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐTV Tập đoàn về chủ trương bổ nhiệm lại ông Minh. Sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thông qua, ngày 1-12-2017, HĐTV Tập đoàn ban hành văn bản 358/VNPT-HĐTV-NL chấp thuận chủ trương nêu trên và giao cho Tổng GĐ Tập đoàn triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại nhiệm kỳ thứ 3 đối với các trường hợp đã hết 2 nhiệm kỳ. Sau đó Tổng GĐ Tập đoàn thông báo đối với VNPT Quảng Bình để đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh GĐ.

Theo quy trình thì sau khi có tờ trình và các hồ sơ của VNPT Quảng Bình gửi Tập đoàn, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn có văn bản gửi Đảng ủy khối doanh nghiệp Quảng Bình xin ý kiến bổ nhiệm lại GĐ VNPT Quảng Bình và từ đó HĐTV, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xem xét, đồng ý để Tổng GĐ Tập đoàn ra quyết định bổ nhiệm lại.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT khẳng định, đến ngày 23-1, quy trình bổ nhiệm ông Trương Công Minh đang ở quy trình nội bộ, gửi Tờ trình, hồ sơ lên Tập đoàn. Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chưa gửi Văn bản xin ý kiến Đảng ủy khối doanh nghiệp Quảng Bình.

Đối với việc bổ nhiệm người thân vào các vị trí chủ chốt ở VNPT Quảng Bình, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Tổng GĐ Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; Ban Pháp chế Thanh tra tổ chức kiểm tra cụ thể, báo cáo kết quả kiểm tra về Tập đoàn. Nếu có vi phạm quy định của Nhà nước và Tập đoàn của tập thể, cá nhân tại VNPT Quảng Bình, Tập đoàn VNPT sẽ xử lý nghiêm túc và có thông tin gửi báo chí.

Bình luận (0)

Lên đầu trang