Tư vấn pháp luật:

Thời gian giải quyết đăng ký tạm trú

Thứ Hai, 14/11/2022 11:52

|

Hỏi: Tôi làm thủ tục đăng ký tạm trú tại công an phường, được hẹn trả kết quả sau 3 ngày, đến nay đã 10 ngày vẫn chưa được giải quyết. Việc chậm giải quyết đăng ký tạm trú làm ảnh hưởng đến hồ sơ xin việc của công dân. Xin hỏi thủ tục, quy trình giải quyết tạm trú hiện nay thế nào? (Võ Văn Đường, quận Gò Vấp).

Trả lời: Điều 28 Luật Cư trú năm 2020 quy định:

1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, bao gồm:

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở.

- Giấy tờ của cơ quan, tổ chức về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở... đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.

- Hợp đồng mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở.

Người dân có thể đăng ký tạm trú trực tiếp tại cơ quan Công an cấp xã hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

2. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Trình tự giải quyết đăng ký tạm trú, thực hiện theo Thông tư 57/2021/TT-BCA như sau: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cán bộ đăng ký đề xuất Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú thực hiện xác minh thông tin về cư trú. Đơn vị nhận yêu cầu xác minh phải trả lời xác minh, tối đa không quá 3 ngày làm việc. Trường hợp xác minh đối với người không có nơi thường trú, tạm trú đến khai báo thông tin về cư trú thì thời hạn xác minh có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày.

Căn cứ theo kết quả xác minh, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì giải quyết đăng ký tạm trú. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ không đủ điều kiện đăng ký tạm trú. Trường hợp hồ sơ có vướng mắc, cán bộ đăng ký đề xuất phương án giải quyết để Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú xem xét, quyết định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang