Hơn 500 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII

Thứ Sáu, 22/09/2023 22:21

|

(CAO) Ngày 22/9, tại Hội trường TPHCM đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham dự của 549 đại biểu, đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên Công đoàn TPHCM.

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM lần XI nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn XIII Công đoàn Việt Nam, dự thảo điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Các đại biểu thông qua chương trình, nội dung làm việc

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (khóa XI); đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII đề ra mục tiêu tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền TP, đóng góp vào phát triển thành TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy- Chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bà Trần Thị Diệu Thuý- Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố mạnh dạn phân cấp, phân quyền trong điều hành, bảo đảm thực hiện công tác chuyên môn sâu, theo lĩnh vực cho Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn, các nội dung công việc được triển khai nhanh chóng, chính xác bảo đảm các quy định.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thực hiện chuyển đổi phương thức tổ chức các phong trào trong CNVC-LĐ phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; nỗ lực áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động, cụ thể tổ chức triển khai ứng dụng văn phòng điện tử (Voffice), giải pháp giám sát an toàn thông tin cho Hệ thống của LĐLĐ TPHCM; triển khai, vận hành "Giải pháp kiểm soát chi hỗ trợ đoàn viên và người lao động TPHCM", "Giải pháp quản lý cán bộ công đoàn chuyên trách hệ thống Công đoàn TPHCM".

Ban Thường vụ nghiên cứu đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện một số chủ trương, thí điểm mới nhằm giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, thích ứng và đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn hoạt động tại TPHCM. Ban Thường vụ còn có các tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công nhân lao động; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình tình mới; giải quyết các khó khăn về đời sống và việc làm của công nhân lao động...

Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24/9/2023.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, do bà Trần Thị Diệu Thúy- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang