Bộ Công an:

Hội nghị giao ban Công tác Đảng, Công tác Chính trị quý I khu vực phía Nam

Thứ Sáu, 22/03/2019 11:10

|

(CAO) Ngày 22-3-2019, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an, tổ chức hội nghị giao ban Công tác Đảng, Công tác Chính trị quý I, năm 2019 khu vực phía Nam.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, lãnh đạo các cục, các trường thuộc lực lượng CAND, Công an các tỉnh, thành khu vực phía Nam, đại diện các tổ chức đoàn, hội trong lực lượng Công an nhân dân,…

Theo Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, trong quý I năm 2019, cấp ủy các cấp trong CAND tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương (CATW).

Tham mưu Đảng ủy CATW ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy CATW; Ủy viên ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương; nhận xét đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ Công an theo hướng dẫn số 31-HD/ĐUCA, ngày 6-12-2018 của Đảng ủy CATW,…

Thiếu tướng Đào Gia Bảo – Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị điều hành hội nghị

Tham mưu công tác kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND, tiếp tục kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp và thành lập tổ chức Đảng ở nơi có đặc điểm riêng. Tham mưu phân công tham gia Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tổ biên tập của Tiểu ban Điều lệ Đảng phục vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo kế hoạch của Đảng ủy CATW chuẩn bị xây dựng văn kiện và nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Hội nghị giao ban

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND, nâng cao chất lượng việc kiểm điểm tự soi, tự sửa qua sinh hoạt chi bộ, tiếp tục nhận diện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên

Về công tác chính trị, cấp ủy các cấp trong CAND đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, thông tư của Bộ Công an về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND.

Cụ thể, quán triệt, học tập Nghị quyết của Trung ương 8 Khóa XII đến từng Đảng bộ, chi bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động tình nghĩa. Chỉ đạo đổi mới về công tác tuyên truyền, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề trong CAND thông qua các hội nghị trực tuyến, hội nghị báo cáo chuyên đề,..

Hoàn thành báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc tổ chức năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”,…

Đại biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy CATW, trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ mạnh Bộ Công an tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả,…

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch triển khai theo các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình mới. Siết chặt kỹ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND; tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII năm 2020,…

Bình luận (0)

Lên đầu trang