Bộ Công an và Bộ TT-TT ký kết Quy chế phối hợp trong công tác

Thứ Tư, 24/11/2021 22:26

|

(CAO) Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của lãnh đạo hai Bộ đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của hai Bộ...

Chiều 24/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì buổi Lễ.

Cùng dự buổi Lễ, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng. Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có: đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng; đồng chí Phạm Anh Tuấn,Thứ trưởng; đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng.

Thời gian qua, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, nhất là trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm...

Công tác phối hợp giữa hai Bộ đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự và lĩnh vực thông tin, truyền thông, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Quy chế quy định về các nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa hai Bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Mục đích xuyên suốt của Quy chế nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của lãnh đạo hai Bộ đối với hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của hai Bộ; đồng thời tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của hai Bộ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Định kỳ hằng năm, hai Bộ sẽ luân phiên tổ chức đánh giá kết quả phối hợp thực hiện và thống nhất kế hoạch cụ thể trong năm tiếp theo.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng lãnh đạo Bộ và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” tặng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” tặng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang