Bộ Chính trị ban hành quy định mới về việc lấy phiếu tín nhiệm

Chủ Nhật, 05/02/2023 17:29

|

(CAO) Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Quy định này thay thế cho Quy định 262 ban hành năm 2014. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp), với các chức danh do Quốc hội, HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội; các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phiếu tín nhiệm cũng được lấy với các chức danh lãnh đạo cấp uỷ địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tién nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu; với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, so với Quy định 262, Quy định 96 quy định kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.

Trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Về tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, Quy định 96 nêu rõ 2 tiêu chí, gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu).

Cụ thể, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm là lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình…

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước cũng được là một trong các tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm.

Với tiêu chí “kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, Quy định 96 nhấn mạnh yếu tố tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ngoài ra còn có số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Tương tự Quy định 262, Quy định mới quy định 3 mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả phiếu tín nhiệm sẽ được công khai tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư thì công khai trong Ban Chấp hành Trung ương. Đối với chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn thì được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các chức danh, chức vụ còn lại trong hệ thống chính trị thì công khai tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang