Bốn Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn

Thứ Năm, 04/06/2015 17:21  | Hải Triều

|

(CAO) Hôm nay (4-6), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có văn bản gửi Quốc hội đề nghị chốt danh sách bốn Bộ trưởng trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.

Bốn Bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công thương; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành khác có chất vấn của đại biểu Quốc hội mà chưa được bố trí trả lời trực tiếp tại kỳ họp này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Cùng với việc chốt danh sách, Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cụ thể về những vấn đề chất vấn, trong đó tập trung vào những nội dung bức xúc, thiết thực nhất. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các vấn đề chất vấn lần này đều mang tính thời sự, như việc tham gia cộng đồng ASEAN, ký kết TPP; làm sao để hàng hóa Việt Nam khi hội nhập không bị thua thiệt trên thị trường…

Sau khi các vị Bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ phân công) thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo thông lệ thì kỳ họp giữa năm Thủ tướng thường ủy quyền cho Phó thủ tướng trả lời chất vấn, nhưng nhiều đại biểu bày tỏ rất muốn Thủ tướng trực tiếp nhận trọng trách này. “Trong thiết kế thì ghi Thủ tướng trả lời những vẫn mở ngoặc đơn là có thể ủy quyền Phó Thủ tướng. Việc ủy quyền là thẩm quyền của Thủ tướng, còn câu hỏi vẫn gửi là Thủ tướng. Cá nhân tôi rất mong Thủ tướng trả lời chất vấn” - ông Phúc nói.

Theo Thường vụ Quốc hội, việc chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành theo các nhóm vấn đề để có điều kiện đối thoại sâu, đi đến cùng các vấn đề được quan tâm. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, các vị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, hạn chế giải thích dài và đặt câu hỏi mang tính tìm hiểu thông tin. Người trả lời phải đảm bảo ngắn gọn, trực tiếp vào nội dung câu hỏi, bám sát nhóm vấn đề, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Sau hoạt động chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao hiệu lực thi hành, có cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Dự kiến, thời gian dành cho hoạt động chất vấn là 2,5 ngày, bắt đầu từ ngày 11-6-2015. Tính đến chiều ngày 1-6-2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và 15 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Trong số này, Thủ tướng Chính phủ nhận được 8 chất vấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 chất vấn; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 4 chất vấn; Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính 3 chất vấn; Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp 2 chất vấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang