Bộ Công an: Triển khai Luật Ngân sách nhà nước

Thứ Năm, 10/08/2017 18:53  | Mai Loan

|

(CAO) Hội nghị triển khai Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và chương trình công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND được Bộ Công an tổ chức trực tuyến Hà Nội và TP.HCM ngày 10-8.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; Bộ Công an có đại diện Công an các địa phương, Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực thi hành năm ngân sách 2017. Ngay sau khi Luật được ban hành, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Tài chính khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật trong lĩnh vực an ninh đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ để trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền ký ban hành. Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, Bộ Công an đã nghiên cứu và ban hành Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 trong CAND.

Tại hội nghị đã nghe đại diện Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính và lãnh đạo Cục V22, Bộ Công an giới thiệu 3 chuyên đề quan trọng của trong Luật NSNN, gồm: những nội dung mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Công tác lập dự toán, chấp hành, kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính, ngân sách của ngành Công an. Hàng năm, đều có nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo công tác ngân sách. Bộ trưởng Bộ Công an có chỉ thị về công tác quản lý, điều hành quản lý ngân sách và ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã kịp thời phát hiện điều tra xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về tài chính ngân sách nhà nước, góp phần hoàn chỉnh thể chế về chính sách, tài chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính ngân sách.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiên tai

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trước thực tế ngân sách hàng năm được Nhà nước giao còn khó khăn, lực lượng CAND đã chủ động huy động các nguồn kinh phí phục vụ thiết thực cho công tác chiến đấu của lực lượng CAND. Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ ra những tồn tại một số Công an đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước chưa thực sự tiết kiệm, lãng phí nhưng chậm được khắc phục, xử lý. Chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, cập nhật, hoàn thiện hệ thống các quy chế chi tiêu, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ thực hiện trong đơn vị.

Để triển khai có hiệu quả công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản trong lực lượng CAND thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần chủ động làm tốt công tác huy động, tạo nguồn tài chính cho lực lượng CAND; nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong quản lý, điều hành ngân sách trong CAND;

Tăng cường công tác rà soát, hoàn thiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy chế quản lý tài chính, tài sản và công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tình hình quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước trong CAND. Tập trung tổng kết đánh giá và đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức của lực lượng CAND trong đó có lực lượng tài chính CAND.

Tại hội nghị, Bộ Công an phát động chương trình ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng toàn thể các đại biểu tại 2 đầu cầu đã trực tiếp tham gia ủng hộ.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang