Bộ Nội vụ kết luận: Nhiều trường hợp bổ nhiệm sai tại Bộ Công thương

Thứ Tư, 08/03/2017 22:09  | Thái Dương

|

(CAO) Ngày 8-3, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công thương giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016.

Theo đó, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp, gồm 55 cán bộ cấp vụ, 42 cán bộ cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 cán bộ; bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu một trường hợp (cấp vụ).

Trong giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30-6-2016, ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng tới tháng 4-2016 và ông Trần Tuấn Anh thay thế từ đó đến nay.

Như vậy, phần lớn việc bổ nhiệm nói trên đều rơi vào thời điểm ông Vũ Huy Hoàng giữ chức bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo kết luận của Bộ Nội vụ, đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng).

Đồng thời, tại thời điểm bổ nhiệm còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị; 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ;  3 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ; 4 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý nhà nước; 1 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước và không có bản đánh giá, nhận xét của nơi cư trú.

Ngoài ra còn có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công thương đã bổ nhiệm 7 trường hợp cấp phó vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định.

Đối với trường hợp bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ các chức vụ quan trọng, hiện tại Bộ Công thương không còn quản lý hồ sơ công chức đối với ông này do đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang, nên Bộ Nội vụ không đưa ra kết luận.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ đã kiến nghị bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Bộ Công thương thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch...).

Bộ Công thương phải rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để phù hợp với quy định hiện hành....

Bình luận (0)

Lên đầu trang