Khảo sát sự hài lòng của nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính

Thứ Hai, 06/03/2017 16:40  | Mai Hà

|

(CAO) Sáng 6-3, Tổng cục An ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tại Lễ phát động, Tổng cục An ninh đã triển khai 6 nội dung trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Theo đó, ngoài việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tổng cục, Tổng cục An ninh sẽ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá thực trạng về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong quan hệ, giao tiếp của cán bộ chiến sỹ với nhân dân, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội khác.

Trung tướng Bùi Mậu Quân phát biểu tại Lễ phát động

Việc giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử sẽ được đưa vào nội dung các hoạt động sinh hoạt chính trị, sinh hoạt của tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, chiến sỹ sẽ chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Theo trung tướng Bùi Mậu Quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh, sau khi phát động, các đơn vị Tổng cục sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy; các quy định ứng xử về chuẩn mực đạo đức.

Quảng cảnh Lễ phát động

Tổng cục An ninh sẽ thường xuyên khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ về tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tại các trụ sở, sẽ đặt các hòm thư góp ý và công khai rộng rãi số điện thoại cơ quan của lãnh đạo, chỉ huy để nhân dân góp ý kiến.

Trên cơ sở đó kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của những cán bộ, chiến sỹ gương mẫu, tận tụy vì nhân dân phục vụ; đồng thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm về đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử,... lời nói không đúng mực với nhân dân, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang