Nhân rộng hơn nữa các gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Thứ Tư, 01/03/2017 20:01  | Mai Hà

|

(CAO) Chiều 1-3, Ban thi đua khen thưởng TP tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2016 và ký kết liên tịch chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2018. Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư đến dự và phát biểu.

Theo cáo tổng kết, giai đoạn 2014-2016, qua chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến đã tạo được chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua và các tổ chức thành viên đối với vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua của TP giai đoạn mới.

Chương trình liên tịch phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của TP với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, chú trọng việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tuyến bài viết, chương trình phát sóng với nhiều thể loại trên các lĩnh vực kinh tế -chính trị-xã hội tập trung vào các điển hình trong lao động sản xuất, các gương người tốt, việc tốt về xây dựng nông thôn mới, gương về doanh nhân, các điển hình sáng kiến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TP.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư tặng bằng khen cho các tập thể

Theo đó, các cấp cơ sở đã biểu dương gần 6.000 tập thể và hơn 12.000 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2014-2016.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị, và chứng kiến lễ ký kết thi đua giữa Ban thi đua khen thưởng TP với các đơn vị, phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cho rằng, để công tác phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2018 đạt hiệu quả hơn nữa, các đơn vị tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của TP, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác phối hợp giữa các đơn vị, qua đó phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến, tổ chức tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của TP hiệu quả, thiết thực.

Dịp này, UBND TP.HCM quyết định tặng bằng khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang