Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM Khóa X

Thứ Ba, 27/06/2017 10:51  | Mai Loan

|

(CAO) Trong hai ngày 27 và 28-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM Khóa X.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến.

Các đại biểu tại hội nghị

Đó là: Kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của TP tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, chỉ đạo quyết liệt trong công tác trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn đạt được kết quả bước đầu, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Nhiều công trình hạ tầng được khởi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng nhằm phát triển kết cấu hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên vẫn còn tồn đọng một số khó khăn, thách thức của 6 tháng đầu năm 2017, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, như: phát triển công nghiệp hỗ trợ còn chậm, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm do thiếu vốn, vướng giải phóng mặt bằng. Các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Tất Thành Cang đề nghị hội nghị tập trung nghiên cứu, cho nhiều ý kiến đóng góp, tạo sự thống nhất cao để nhận định, đánh giá tình hình, nhất là những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, đặc biệt là chủ quan. Từ đó, đi sâu phân tích, đánh giá để giúp Thành ủy có thêm biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cao nhất nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26-7-2012 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn TP; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 5-5-2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01-8-2007 của Hội nghị Trung ương Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn TP;

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 12-01-2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 29-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang