ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm:

"Niềm tin của nhân dân chính là tiềm lực phát triển kinh tế"

Chủ Nhật, 23/10/2016 10:46  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Đó là ý kiến của ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm tại buổi thảo luận tổ về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết qủa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Báo cáo về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển... diễn ra ngày 22-10.

ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu: "Trong những tháng đầu năm 2016, chúng ta đã kế thừa rất tốt thành tựu kinh tế của nhiệm kỳ trước. Nếu nói kinh tế vĩ mô ổn định là rất chung chung và báo cáo nào cũng nói được. Chúng ta phải lấy sự ổn định chính trị làm nền tảng cốt lõi để phát triển kinh tế chứ không phải dựa vào nguồn lực bên ngoài được.

Muốn hội nhập sau mà vẫn giữ được thế và lực trong bối cảnh hiện nay trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế thì đòi hỏi phải dựa trên nội lực kinh tế và ổn định chính trị. Và điều quan trọng nhất muốn làm được điều đó phải có được niềm tin của nhân dân. Không có niềm tin của nhân dân thì không có nguồn lực phát triển thế mạnh của chúng ta. Từ đó mới định hướng được chủ trương của chúng ta đúng với đường lối của cách mạng không bị chệch hướng.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm trong phiên thảo luận tổ 

Theo bà Tâm, việc đầu tư dàn trải, phân tán, thiếu trọng tâm là một vấn đề lớn của kinh tế. Nguồn lực của chúng ta vốn đã hạn hẹp, chúng ta phải đi vay vốn nhưng  vay về sử dụng chưa hợp lý, ý thức chính trị của chúng ta chưa tốt và thiếu đồng bộ thiếu nhất quán nên mới dàn trải phân tán; nó thể hiện sự yếu kém, hạn chế về năng lực quản lý và nguyên nhân rất lớn ẩn chứa trong đó mà nhân dân đã nói rất nhiều là lợi ích nhóm chi phối. Lợi ích nhóm không chỉ chi phối trong kinh tế, điều hành mà còn chi phối cả trong quá trình chúng ta hoạch định chính sách, chủ trương.

Điều quan trọng tác động tới kinh tế mà bà Tâm muốn nói đến đó là lòng tin của nhân dân. Nhân dân vẫn đang kỳ vọng và hoài nghi vào khả năng phòng chống tham nhũng của chúng ta. Ở đây không phải tài năng, mà nhân dân đang kỳ vọng vào ý chí xem chúng ta có quyết tâm hay không. Một số vụ án lớn vừa qua đưa ra làm nhân dân rất phấn khích nhưng có đảm bảo hiệu quả hay không thì nhân dân đang kỳ vọng. Sự giảm sút niềm tin của nhân dân với sự điều hành kinh tế là nột nguy cơ. Hiện tại tệ quan liêu tham nhũng đang khiến cho lòng tin của nhân dân giảm sút".

Bình luận (0)

Lên đầu trang