Ông Trương Văn Phước làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Thứ Bảy, 29/07/2017 18:28

|

(CAO) Thủ tướng Chính phủ vừa giao ông Trương Văn Phước làm quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Tại Quyết định 1122/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia làm quyền Chủ tịch Ủy ban này, thay thế ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Ông Trương Văn Phước

Trước đó, tại Quyết định 1121/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia về công tác tại Văn phòng Chính phủ, làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trương Văn Phước sinh năm 1959, học vị Tiến sĩ kinh tế. Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vào năm 2013.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có các chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang