Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm:

Phát triển kinh tế phải nâng cao chất lượng sống người dân

Thứ Sáu, 09/12/2016 21:29  | Lê Ngân

|

(CAO) Chiều 9-12-2016, kỳ họp lần thứ 3 HĐND TP.HCM khóa IX đã bế mạc. Các đại biểu đã thảo luận, thông qua 19 nghị quyết.

Trong đó Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017 với 19 chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8,4-8,7%, thành lập mới 50.000 doanh nghiệp, phấn đấu trong 5 nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quản quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR-index),…

Từ đó, TP đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế như: đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và tỷ trọng đóng góp các yếu tố năng suất tổng hợp trong tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Quyết Tâm

Tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố để năm bắt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là vấn đề vốn, thị trường, hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cầu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hiện 7 chương trình đột phá; ưu tiên cho các công trình giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, thực hiện di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại đời sống dân cư, giảm ngập nước, ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục nâng chất chỉ tiêu cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân. Ngoài việc xã hội hóa và tập trung đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu, tương xứng với lịch sử, vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy (huyện Hóc Môn) đề nghị TP bổ sung vào nghị quyết quy hoạch và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thành phố đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp của cán bộ lãnh đạo, của người đứng đầu trong việc giải quyết những vấn đề búc xúc của nhân dân; phối hợp giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, các vụ đình công, lãn công, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết tâm giảm tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống khủng bố, thảm họa do cháy nổ và các sự cố khác, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân, du khách.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thanh tra, kiểm tra hành chính chuyên ngành, công vụ, thanh tra trách nhiệm; chấn chỉnh thái đội tiếp xúc, trách nhiệm phục của cán bộ công chức, viên chức; khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, vi phạm pháp luật,…

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBNDTP nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chú trọng các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo niềm tin để huy động nguồn lực dồi dào trong nhân dân. Phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả hơn, đồng thời với triệt để tiết kiệm chi ngân sách.

Khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ các đề án thí điểm cơ chế đột phá cho thành phố, mạnh dạn tiến hành phân cấp cho chính quyền quận huyện một cách hợp lý các nhiệm vụ, quyền hạn trong thẩm quyền của sở ngành và UBNDTP.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thành phố, thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐNDTP năm 2017 trên tinh thần phát triển kinh tế phải đồng thời với phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế,…bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện dân chủ tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân cả vật chất và văn hóa, tinh thần.

Bình luận (0)

Lên đầu trang