Thành lập Học viện Tòa án, sớm chiêu sinh khóa đầu tiên năm 2016

Thứ Ba, 15/03/2016 14:10  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Ngày 21-3-2016 tới đây, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức lễ ra mắt Học viện Tòa án và Công bố kế hoạch đào tạo Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và đào tạo sau đại học, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, Thẩm phán và kiện toàn đội ngũ Thẩm phán các cấp.

Năm 2015 vừa qua, Toà án Nhân dân (TAND) đạt được một số thành tựu tiêu biểu về cải cách tư pháp của Tòa án nhân dân năm 2015 và phương hướng tiếp tục triển khai cải cách tư pháp năm 2016 nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án; đổi mới công tác hành chính – tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân bằng các hoạt động cụ thể sau.

Buổi họp báo

Triển khai thi hành Luật Tổ chức TAND, năm 2015, Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và đã hoàn thành việc xây dựng 4 cấp Tòa án, gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Toà án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 18-3-2016 tới đây, TANDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến về đổi mới công tác hành chính – tư pháp (tại 66 điểm cầu trên cả nước, điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và TPHCM) để tổng kết, đánh giá, xây dựng, hoàn thiện mô hình Hành chính – Tư pháp chuẩn mực, nhằm tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động hành chính tại Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ người dân được tốt nhất.

Cũng trong tháng 3-2016, TANDTC tổ chức 2 cuộc Hội thảo (tại Hà Nội và TPHCM) để lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia pháp lý, các nhà hoạt động thực tiễn, góp ý đối với một số Bản án, Quyết định Giám đốc thẩm bước đầu được lựa chọn để giới thiệu làm án lệ. Tới đây, TANDTC xuất bản Tập Án lệ đầu tiên vào đầu Quý II năm 2016.

Trong tháng 4-2016, TANDTC sẽ tổ chức Hội nghị Triển khai thành lập các Tòa chuyên trách tại các Tòa án, đặc biệt là thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập Học viện Tòa án cũng được TANDTC công bố trong cuộc họp báo sáng ngày 15-3-2016, tại Hà Nội.

Đây là nội dung nằm trong những kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp theo định hướng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý trong giai đoạn mới nhằm tăng cường, đẩy mạnh tranh tụng tại Tòa án theo nguyên tắc của Hiến pháp 2013.

Đồng chí Nguyễn Sơn – Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu tại buổi họp

Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Thẩm phán và các chức danh tư pháp Tòa án; chủ động và mở rộng hội nhập quốc tế về tư pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế, kỷ luật công vụ nhằm tạo sự nghiêm minh trong hoạt động Tòa án…

TANDTC xây dựng Đề án thành lập Học viện Tòa án và ngày 30-7-2015, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg thành lập Học viện Tòa án, trực thuộc TANDTC.

Học viện Tòa án đào tạo nguồn cán bộ, Thẩm phán có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Học viện đang tích cực triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các lớp Lãnh đạo, quản lý, Thẩm phán và các chức danh Tòa án; tổ chức thi vào các ngạch và nâng ngạch Thẩm phán cho các cán bộ, công chức các TAND địa phương, đảm bảo hoàn thiện đội ngũ Thẩm phán Tòa án các cấp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và Hội nhập quốc tế.

Ngày 21-3-2016, TANDTC tổ chức Lễ ra mắt Học viện Tòa án và Công bố kế hoạch đào tạo Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và đào tạo sau đại học, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, Thẩm phán và kiện toàn đội ngũ Thẩm phán các cấp.

Đồng thời, Học viện Tòa án đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, triển khai các thủ tục cần thiết, phấn đấu sớm chiêu sinh khóa Đại học Tòa án đầu tiên trong năm 2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang