TP.HCM: Thu nhận ý kiến người dân về cán bộ qua 4 kênh thông tin

Thứ Hai, 27/11/2017 19:23  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 27-11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tới dự và phát biểu có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong những năm qua, công tác cán bộ của thành phố (TP) đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đôi ngũ cán bộ; đội ngũ cán bộ TP không ngừng được tăng cường cả về chất lượng lẫn số lượng và số lượng. Việc mạnh dạn chỉ đạo đột phá vào một số khâu trọng yếu và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phù hợp trong công tác cán bộ đã mang lại kết quả tích cực, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác cán bộ. TP thực hiện nhất quán quan điểm "Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị".

Đến nay, tổ chức bộ máy ngày càng được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Tính đến tháng 7-2017, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ TP đến quận, huyện có 129.488 biên chế. Trong 5 năm (2011-2015, TP đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 68.167 lượt cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các lớp kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, quản lý cho cán bộ chủ chốt. Từ tháng 1-2011 đến nay, TP đã thực hiện luân chuyển 369 cán bộ có trình độ về Trung ương, các sở, ngành và các quận huyện của TP…

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác cán bộ như trình độ chuyên môn, chính trị của một bộ phận cán bộ TP vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu tình hình mới, nhất là cán bộ trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường. Công tác quản lý cán bộ còn lúng túng, đánh giá cán bộ chưa sâu; chưa kiên quyết bố trí, phân công lại công việc đối với cán bộ hạn chế về năng lực, yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ có lúc thiếu tập trung; chất lượng quy hoạch ở một số đơn vị không cao, còn lúng túng trong quy hoạch cán bộ khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, phong cách ứng xử còn nhiều hạn chế. Công tác kiểm tra thực hiện chưa thường xuyên; chất lượng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chưa cao…

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Các đại biểu tại hội nghị đã nghe tham luận của một số đơn vị về cách làm hay cũng như kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng phong trào, công tác luân chuyển cán bộ nhằm đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, TP.HCM luôn sáng tạo, đổi mới trong triển khai các giải pháp. Công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ luôn được Thành ủy TP đặc biệt coi trọng, với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt qua các thời kỳ. TP đã cụ thể hóa được nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp thực hiện chiến lược cán bộ nghiêm túc, bài bản; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện nhiều mô hình, giải pháp mới phù hợp, sáng tạo, hiệu quả về công tác cán bộ.

“Tuy nhiên, những cách làm sáng tạo, đột phá của TP vẫn chưa tương thích với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TP đối với kỳ vọng của cả nước đặt ra. Nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ về khoa học, công nghệ, làm nghiên cứu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần có những giải pháp hiệu quả hơn để thu hút cán bộ khoa học... Vì vậy, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, TP cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược cán bộ, chuẩn bị cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ. Trên cơ sở triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), TP sẽ cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ theo nhiều chiều. TP đang xây dựng hệ thống thu nhận ý kiến người dân về cán bộ qua 4 kênh, gồm: báo chí, tiếp xúc cử tri, MTTQ và khiếu nại phản ánh của người dân; đồng thời phân công 4 cơ quan xử lý gồm HĐND, UBND, MTTQ và cấp ủy xử lý.

Về triển khai thí điểm cơ chế đặc thù, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TP sẽ từng bước phấn đấu nâng cao thu nhập cho cán bộ dựa trên nguyên tắc đánh giá năng suất, hiệu quả công việc của cán bộ, thu hút cán bộ nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ; quyết liệt trong triển khai sắp xếp bộ máy Đảng, chính quyền TP gắn với tinh gọn, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính quy về chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu.

TP kiến nghị Trung ương sớm đánh giá và hướng dẫn khung về cán bộ lãnh đạo kiêm nhiệm. Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của TP....

Bình luận (2)

Cần công khai minh bạch hết để cán bộ viên chức nắm bắt và giám sát quà trình thực hiện các du án và công việc khi phát hiện cần xử lý nghiêm và kip thoi tránh thiệt hại cho nhà nuoc

nguyễn tiên nhân - Thứ Tư, 29/11/2017, 10:22 Trả lời | Thích

Hoan nghênh chủ trương thu nhận ý kiến người dân về cán bộ qua 4 kênh thông tin, nhưng quan trọng là sự phản ánh của người dân về lề lối làm việc cũng như sai phạm của cán bộ có được giải quyết hay không, bởi thực tế hiện nay rất nhiều cán bộ sai phạm, người dân phản ánh rất nhiều nhưng tình trạng cán bộ sai phạm vẫn không thấy chính quyền xử lý.

Nguyen Van Dung - Thứ Ba, 28/11/2017, 11:09 Trả lời | Thích
Lên đầu trang