Công an quận Tân Bình ký kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Bảy, 30/09/2023 17:32

|

(CAO) Ngày 29/9, Công an Q.Tân Bình (TPHCM) tổ chức Lễ ký kết với Ban Tuyên giáo Quận ủy về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2023 – 2025.

Hai đơn vị đã thống nhất về việc xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công an quận Tân Bình ký kết với Ban Tuyên giáo Quận ủy về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Quang cảnh lễ ký kết

Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên báo chí, Internet, mạng xã hội…

Bình luận (0)

Lên đầu trang