Góp ý cho TPHCM: Đổi mới mạnh mẽ, cách mạng 4.0 là vấn đề sống còn

Thứ Bảy, 06/06/2020 18:30

|

(CAO) Ngày 6/6, TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng cán bộ lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP.

Đông đảo cán bộ lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TP dự hội nghị

Đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng mong mỏi của nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đề cập đến vai trò của công tác mặt trận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cần bổ sung nội dung tăng cường, mở rộng MTTQ Việt Nam để tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tinh gọn cần thực hiện với bộ máy chuyên trách mặt trận để hoạt động hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó là chăm lo, kiện toàn bộ máy chuyên trách của mặt trận làm sao ngang tầm, đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với chức danh Chủ tịch mặt trận. Mặt trận cũng phải phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Mọi hoạt động của Mặt trận phải đem lại lợi ích hợp pháp của nhân dân, qua đó tập hợp nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của Đảng; đồng thời tiến hành tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội XIII, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực cho rằng, cần điều chỉnh những bất cập, bất hợp lý về kinh tế hiện nay, trong đó phải quan tâm phát triển công nghiệp hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, nhanh chóng đi vào cuộc cách mạng 4.0.

Việc khuyến khích phát triển dịch vụ là đúng nhưng dịch vụ phải phát triển trên nền tảng sản xuất phát triển. Theo ông Phạm Chánh Trực, cần đổi mới tư duy hơn nữa để tiến tới một nền kinh tế bền vững và nhân văn hơn.

Một trong những giải pháp là phát triển đồng thời đồng bộ kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo dựa vào con người. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa vào thiên nhiên, đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Quản lý tài sản công cộng, sở hữu quốc gia, sở hữu toàn diện, đúng đắn, hiệu quả.

Liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Trần Hồng Quân đề xuất phải phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội lớn cho các nước theo kịp các nước tiên tiến. Nhưng cũng là một thách thức lớn nếu chúng ta không theo kịp thì không bao giờ theo kịp nữa. Việc nhập cuộc cách mạng 4.0 là vấn đề sống còn, vì vậy nước ta phải có kế hoạch chiến lược thực hiện nội dung.

Một số ý kiến cho rằng, trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, trong đó đổi mới mạnh mẽ về thể chế vì đây là một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay.

Về xây dựng Đảng, phải phát huy dân chủ mạnh mẽ hơn và đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần Bác Hồ đã dạy. Đó là công tác lãnh đạo phải hành động mạnh mẽ, tháo gỡ quyết liệt, gần dân, gần cơ sở. Cùng với đó phải phát huy dân chủ trí tuệ sáng tạo của người dân, trong đánh giá cán bộ làm sao phải bảo vệ được cán bộ tốt.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo phát biểu tại hội nghị

Cũng về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Chánh Trực kiến nghị, Trung ương tập trung chỉnh đốn Đảng theo lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “Đảng viên là người lãnh đạo và là đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Xác định được những chương trình trọng điểm

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến cho các chương trình phát triển TPHCM giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nhiều đại biểu cho rằng nội dung dự thảo đã thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên của TP.

Đề cập đến 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm của TP được trình bày trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu TP lần thứ XI, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho rằng, điều này thể hiện nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ TPHCM.

Song, số lượng các đầu việc thực hiện 4 chương trình này là rất lớn đòi hỏi phải có giải pháp khả thi, cần con người cũng như kinh phí thực hiện phù hợp để thực hiện hiệu quả các chương trình trọng điểm, đột phá này.

Về nội dung này, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Tấn Phát cho rằng, riêng 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu TP lần thứ XI có 47 chương trình đề án. Vì vậy khi triển khai thực hiện, cần xác định, chọn chương trình, đề án có thể làm “đầu tàu” kéo được các chương trình khác cùng phát triển.

Trong các chương trình này có những nội dung sáng tạo cần tập trung thực hiện như Đề án thành lập TP phía Đông. Để thực hiện đề án này phải có kịch bản, bước đi cụ thể, lường trước những thuận lợi, khó khăn để tránh bị động.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại hội nghị

Ở lĩnh vực y tế, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến cho rằng, TPHCM có tiềm lực phát triển du lịch y tế, vì vậy cần đưa tiềm năng này vào khai thác.

Trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI cần đưa nội dung phát triển dịch vụ y tế là một mũi nhọn trong phát triển dịch vụ của TP. Muốn vậy phải có quy hoạch chính sách và kêu gọi đầu tư. Khi thực hiện được việc này, TP vừa phát triển y tế phục vụ nhân dân với kỹ thuật cao vừa thêm ngân sách; đồng thời giúp phát triển đội ngũ y, bác sĩ.

Đề cập đến công tác đào tạo nghề tại TP, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Thị Khánh chia sẻ, tại TP cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhiều nhưng bị xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu. Lĩnh vực này được đầu tư nhưng chưa có điểm đột phá, chúng ta vẫn dạy những thứ có sẵn mà chưa dạy theo nhu cầu thị trường.

Đồng chí đề nghị, lĩnh vực, đầu tư có trọng điểm, giảm đầu mối, giảm các cơ sở dạy nghề nhưng nâng cao chất lượng dạy nghề thông qua đầu tư con người, điều kiện cơ sở vật chất cho các cơ sở dạy nghề.

Còn nhiều chồng chéo trong các quy định

Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi nhận các ý kiến góp ý trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu. Đồng chí cũng đã trao đổi về một số nội dung đã được các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Đề cập đến 3 chương trình đột phá (đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng và phát triển nhân lực văn hóa) và 1 chương trình trọng điểm (phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm chủ lực) được xây dựng cho nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đây có thể nói là 4 vấn đề cốt lõi, thuộc 3 vấn đề đột phá của Trung ương. Do đặc thù của TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước nên TPHCM xây dựng thêm chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm chủ lực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí cho biết, 4 nhóm giải pháp này có 47 đề án, chương trình thành phần, trong đó có những nội dung như quy hoạch, xây dựng kế hoạch chiến lược không tốn kém nhiều kinh phí. Đối với các chương trình, đề án còn lại, kinh phí thực hiện từ ba nguồn là ngân sách Nhà nước, thông qua hợp tác công tư và khuyến khích tư nhân đầu tư.

Từ các sai phạm của một số cán bộ vừa qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, phải tự nhìn lại rút kinh nghiệm để làm đúng pháp luật. Nếu cấp dưới còn băn khoăn thì có tập thể cơ sở, có ban cán sự Đảng, có ban thường vụ và khi cần thiết thì kiến nghị Trung ương thực hiện thí điểm.

TPHCM cũng nhận diện được các vấn đề cần giải quyết nhưng thiếu hướng dẫn của Trung ương, hoặc gặp chồng chéo trong quy định như về lĩnh vực quy hoạch đô thị, đất đai và xây dựng, gây vướng mắc trong thực hiện, mất nhiều thời gian tháo gỡ. Riêng về những hạn chế, kết quả thực hiện chỉ số cạnh tranh của TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm khắc phục việc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang