Đảng ủy CATW thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4

Thứ Sáu, 15/10/2021 15:55

|

(CAO) Sáng 15-10, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị Quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mộc Trà

Đến tham dự có đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các điểm cầu của Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản trên tới các đồng chí là Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Công an Trung ương…

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng và có giao cho Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xem xét sửa đổi một số nội dung cho phù hợp.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 30-7-2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Theo đó, ngày 28-9-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII cũng đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ còn cho biết, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thành công tốt đẹp; đồng thời, thông báo nhanh kết quả của hội nghị.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4-10 đến ngày 7-10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Sau đó, hội nghị còn nghe Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản về Quy định số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghe Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị quán triệt một số điểm mới trong Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng.

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phát huy trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung trên và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan có chức năng tham mưu đề xuất, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo theo quy định...

Bình luận (0)

Lên đầu trang