Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên CAND

Thứ Hai, 08/08/2022 17:12

|

(CAO) Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các vụ chức năng của các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; khẳng định ý chí, lòng quyết tâm sắt son theo Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa."

Kết quả của hội thảo sẽ là động lực to lớn để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò của mình, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Gương mẫu đi đầu trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ quyết tâm, khí thế trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo.

Trong đó, đã quyết liệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; hoàn thành bố trí Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc; đặc biệt, vừa qua đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc Hội Thảo.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Hội thảo khoa học hôm nay là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu trao đổi, thảo luận, tiếp tục khẳng định những cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, cung cấp bổ sung những luận cứ thực tiễn, khoa học, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trong toàn lực lượng Công an nhân dân, sớm xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an nhân dân; qua đó thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành tham luận tại Hội thảo.

Để đảm bảo chất lượng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các ý kiến phát biểu tham luận tập trung đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bối cảnh tình hình, chức năng, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân...

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các nghị quyết, kết luận, quy định lần sau sâu sắc, toàn diện, cụ thể, rõ ràng hơn lần trước và thực hiện với quyết tâm chính trị ngày càng cao hơn, nỗ lực và hành động quyết liệt hơn, với mục tiêu, yêu cầu cao hơn; đòi hỏi phải kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục; tiếp tục cầu thị, lắng nghe để tìm ra giải pháp cụ thể, cách làm phù hợp, hiệu quả nhất.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã phân tích, làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết trong những nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an nhân dân luôn thể hiện tinh thần “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn, nổi bật là tổ chức bộ máy Công an nhân dân được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, danh dự của đảng viên, của người cán bộ Công an.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân được nhận diện đúng và kịp thời có các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi...

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số giải pháp như phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới,” thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Bên cạnh đó là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong Công an nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Công an các cấp, chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn chặn, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi...

Trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học đã đến dự và có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết tại Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân...

Bình luận (0)

Lên đầu trang