Họp HĐND TPHCM: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, cấp thiết

Thứ Ba, 11/10/2022 19:33

|

(CAO) Trưa 11/10, Kỳ họp thứ 7 – Kỳ họp chuyên đề, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bế mạc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đánh giá, sau 1 buổi làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra...

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình tại kỳ họp.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, cấp thiết

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết, trong đó có 3 Nghị quyết về công tác nhân sự. Đây là những Nghị quyết quan trọng, cấp thiết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn TP trong thời gian trước mắt và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị các Ban của HĐND TP tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là khảo sát nắm tình hình việc TP triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP triển khai thực hiện đảm bảo nhiệm vụ, trách nhiệm theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đại biểu HĐND TP bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri về nội dung các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua; tự xây dựng cho mình một phương pháp giám sát, lựa chọn vấn đề để giám sát. Đồng thời, vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND TP.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp Thường trực HĐND TP trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo hệ thống MTTQ từ TP đến cơ sở tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND TP đã cam kết với cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo chức năng của Mặt trận và Đề án 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp, giai đoạn 2021 – 2030”. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội và kiến nghị với HĐND TP trên từng lĩnh vực cụ thể, nhất là những Nghị quyết tác động đến lợi ích của người dân và những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm.

Thường trực HĐND TP và Thường trực UBND TP tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Xuân Cường.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án

Để các nghị quyết nhanh chóng triển khai đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TP vừa thông qua; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong những tháng cuối năm 2022, phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết 17 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2022 đã đề ra; chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt các dự án, chương trình để sớm triển khai thực hiện các dự án và giải ngân tốt vốn đầu tư công trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine cho từng đối tượng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan có liên quan căn cứ vào Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND TP, tập trung chuẩn bị đúng quy định các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND TP. Trong đó, chuẩn bị có chất lượng báo cáo quyết toán ngân sách TP năm 2021, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2022 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Song song đó, chỉ đạo rà soát kỹ danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án điều chỉnh diện tích thu hồi đất, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong các Nghị quyết HĐND để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của Nghị quyết, báo cáo HĐND TP vào Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Quang cảnh các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP phối hợp các Ban của HĐND TP tiến hành rà soát các nghị quyết của HĐND TP trên một số lĩnh vực nhằm đánh giá tính khả thi, sự bất cập trong quá trình thực hiện để sửa đổi, bổ sung, kịp thời, đúng luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra của TP trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP cũng đã chấp thuận cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với đồng chí Lê Minh Tấn, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cảm ơn các đồng chí đã tích cực tham gia với nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, lãnh đạo UBND trong thời gian qua.

Đồng thời, kỳ họp này cũng đã bầu ra nhân sự Phó Chủ tịch UBND TP đối với đồng chí Bùi Xuân Cường. Thay mặt HĐND TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng và mong muốn đồng chí Bùi Xuân Cường nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã cam kết trước các đại biểu HĐND TP. Đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng tập thể Thường trực và thành viên UBND TP thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

* Trước đó, sáng 11/10, tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua các tờ trình quan trọng liên quan đến đời sống thiết thực của người dân.

Đồng chí Phan Thị Thắng báo cáo các tờ trình.

Cụ thể, gồm: tờ trình về việc chủ trương sử dụng nguồn chi đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện Hóc Môn; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới cầu Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kiên cố tuyến kè bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Củ Chi; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP năm học 2022 – 2023; Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 – 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TPHCM theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

So sánh chênh lệch tăng của 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023

Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TPHCM theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau: Nhóm 1, học sinh học tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2, học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho biết, việc đề xuất tăng học phí sau 2 năm diễn ra dịch bệnh là vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nhiên, quy định Khung học phí năm học 2022-2023 theo Nghị định 81/2021/NĐ-Chính phủ hiện tại quy định mức sàn thu học phí đối với các địa bàn dân cư thành thị và nông thôn tương đương với nhóm 1 và nhóm 2 là 100.000 đến 300.000 đồng/học sinh/tháng đối với tất cả các bậc học.

Mức thu học phí năm học 2022-2023

Đồng thời, mức học phí dự kiến hạn chế thấp nhất mức chênh lệch tăng tuyệt đối so với mức thu của năm học 2021-2022.

So sánh mức chênh lệch của khung mức thu 2022-2023 đề xuất so với mức thu trước đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP nhận định khung thu học phí đang đề xuất thực hiện là đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng đóng góp của người học, việc thu học phí góp phần tăng nguồn thu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, khuyến khích và luôn tạo điều kiện cho học sinh thuộc các diện chính sách có điều kiện được đi học, tạo được đồng thuận của các tầng lớp xã hội.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các tờ trình.

Ngoài ra, góp phần với ngân sách nhà nước nâng cao mức đầu tư trên mỗi học sinh. Bên cạnh đó còn có tác động đến điều tiết ngân sách đầu tư nhiều hơn ở nơi còn nhiều khó khăn, thực hiện tốt tính công bằng trong hệ thống giáo dục.

So sánh chênh lệch tăng của 2 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023, đồng chí Phan Thị Thắng cho biết có phát sinh chênh lệch mức thu học phí giữa các địa bàn quận nội thành và các huyện nội thành do mức thu các năm trước đây TPHCM luôn duy trì mức thu học phí thấp và không tăng trong suốt 6 năm nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang