Bộ Công an phổ biến, quán triệt các văn bản luật Quốc hội mới thông qua

Thứ Năm, 13/05/2021 16:10

|

(CAO) Sáng 13-5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, 11 có liên quan đến công tác Công an.

Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố. Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Chủ trì ở điểm cầu tại Công an TPHCM là Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc CATP. 

Tổ chức thi hành pháp luật là một hoạt động để hiện thực hóa kết quả của hoạt động lập pháp, lập quy vào thực tiễn cuộc sống, là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Chính phủ và các bộ, chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức khác đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Chính phủ đã coi “tổ chức thi hành pháp luật” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị

Đối với Bộ Công an và Công an các cấp, việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đặc biệt là trong bối cảnh ngành Công an đang chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ thủ công bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang phương thức điện tử áp dụng công nghệ số, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chủ trì bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện vai trò nòng cốt trong ngăn ngừa, phòng, chống đại dịch Covid-19 và nhiều vấn đề thực tại trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội hiện nay…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu TPHCM

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, các văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến, quán triệt trong hội nghị này là các đạo luật rất quan trọng do Bộ Công an chủ trì, đề xuất xây dựng hoặc có liên quan trực tiếp đến công tác công an; trong đó, có nhiều đạo luật, nghị quyết mang tính “đột phá” tạo cơ sở pháp lý để các lực lượng trong CAND thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội và tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Mục đích của Hội nghị là phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có kết hợp với việc phổ biến, tuyên truyền về nội dung của các đạo luật khác có liên quan đến việc tổ chức, thi hành các đạo luật nêu trên trong bối cảnh hiện tại để các cấp trong CAND nhận thức, đầy đủ, chủ động áp dụng thống nhất, hiệu quả, đúng quy định trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, việc tổ chức Hội nghị là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, đặc biệt trong tình hình hiện nay khi lực lượng CAND đang cùng với cả nước thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa nỗ lực triển khai cấp Căn cước công dân và bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, ngay sau Hội nghị, công an các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và 11, triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ trình bày những nội dung cơ bản của các luật: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Cư trú năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe các nội dung liên quan đến định hướng ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú năm 2020 và vấn đề quản lý cư trú nói chung, quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam nói riêng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang