Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020 khoảng 6,8%

Thứ Hai, 11/11/2019 14:18

|

(CAO) Với đa số phiếu thuận, sáng 11-11 Quốc hội đã thông qua nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Theo Nghị quyết được thông qua, Quốc hội đã quyết định 12 chỉ tiêu cho năm sau, theo đó GDP, CPI, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ nhập siêu đều không cao hơn 2019.

Về GDP, Chính phủ đề xuất tăng khoảng 6,8% (2019 chỉ tiêu này là 6,6-6,8%). Quá trình thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị quyết định chỉ tiêu GDP tăng từ 6,8% trở lên, ý kiến khác đề nghị chỉ tiêu này nên trong khoảng từ 6,7-6,8%, không ghi "khoảng 6,8%".

Giải trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 được xây dựng trên cơ sở kết quả ước thực hiện của năm 2019, dự báo về bối cảnh, tình hình của năm 2020 còn nhiều biến động khó lường, tính toán, cân đối các nguồn lực cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế.

Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về Kinh tế - xã hội sáng 11-11
12  chỉ tiêu chủ yếu năm 2020
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăngkhoảng 7%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hộikhoảng 33-34% GDP;  Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%;  Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trườngđạt 90%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Vì lý do này, Chính phủ báo cáo Quốc hội mục tiêu tăng GDP năm 2020 khoảng 6,8% là mức tăng hợp lý.

Mức tăng này cũng bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

Nêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm sau, Nghị quyết nêu yêu cầu cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số xếp hạng quốc tế.

Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật và các thiết chế, cơ chế liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế.

Cũng theo Nghị quyết, cần đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, phát triển đồng bộ các loại thị trường, tiếp tục khơi thông và tạo ra những động lực tăng trưởng mới, tập trung giải pháp thu hút mạnh mẽ nguồn lực trong nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các loại hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh và sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn.

Đặc biệt, Nghị quyết đề nghị đánh giá việc thực hiện Luật Thống kê; nghiên cứu, xây dựng các hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội phù hợp cho giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Nghị quyết yêu cầu Chính phủ theo dõi diễn biến của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán… để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với chính sách tài khóa, phấn đấu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020…

Tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công, tài sản công. Thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán. Thực hiện lộ trình giá thị trường phù hợp đối với giá điện và giá các dịch vụ công thiết yếu như giáo dục, y tế...

Trước đó, trong mục tiêu tổng quát của năm sau, Nghị quyết đặt lên hàng đầu vẫn là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Yêu cầu giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế cũng là nội dung được đề cập đến trong Nghị quyết này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang