Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng

Thứ Sáu, 02/04/2021 15:09

|

(CAO) Với trách nhiệm cao cả trước Đảng, đất nước, nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành hết tâm sức cho sự phát triển đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

Với đa số phiếu thuận, chiều nay (2/4), Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước được thông qua ngay sau đó với sự đồng ý của 438/440 đại biểu, đạt tỷ lệ 91,25%.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hơn 2 năm qua, trong điều kiện cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước. Theo ông Huệ, mặc dù trọng trách nặng nề nhưng với trách nhiệm cao cả trước Đảng, đất nước, nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành hết tâm sức cho sự phát triển đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

Trước đó, trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc miễn nhiệm là do yêu cầu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ.

Kết quả thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước 

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944. Quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

Ông Trọng là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001); Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII.

Ông làm Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII; đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV.

Tại kỳ họp thứ 6, khoá XIV (tháng 10/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Với việc này, lần đầu tiên Việt Nam có một Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước.

Chia sẻ trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước vào đầu kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã cố gắng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đồng thời đảm bảo những công tác mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước và đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang