Huyện Cần Giờ không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia

Thứ Sáu, 02/04/2021 08:30  | Đức An

|

(CAO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Quyết định công nhận huyện Cần Giờ, TPHCM đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND TPHCM có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cần Giờ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Cần Giờ có xuất phát điểm thấp, trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, mỗi xã của huyện đạt bình quân 5 tiêu chí. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 chỉ đạt 20,6%.

Một góc huyện Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm trong lực lượng lao động toàn huyện đạt gần 96% (32.300 lao động có việc làm/36.800 lao động trong độ tuổi). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2010 gần 44%. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Cần Giờ không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Hiện nay, hộ nghèo theo chuẩn 21 triệu đồng/người/năm của TPHCM ở huyện giảm chỉ còn 0,09%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang