Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên:

Tạo ra xung lực mới, khí thế mới trong tổ chức hoạt động Công đoàn

Chủ Nhật, 24/09/2023 17:22  | Lê Ngân

|

(CAO) Tại Đại hội Công đoàn TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo tổ chức và hoạt động công đoàn, quan tâm đúng mức việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ đúng tầm, thường xuyên sâu sát, khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay. Chính quyền các cấp tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để Công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn nữa, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP nhanh và bền vững...

 Sau hơn 2 ngày làm việc, ngày 24/9, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tổ chức phiên bế mạc. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng các đại biểu dự đại hội Công đoàn

Mở rộng đoàn kết, tập hợp người lao động

Phát biểu bế mạc tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Thị Diệu Thúy cho biết, sau 4 phiên làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn TPHCM, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, các đại biểu tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn TP; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã thể hiện quyết tâm, nhất trí cao với mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là “Tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền TP, đóng góp vào phát triển TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu

Với truyền thống 94 năm của Công đoàn Việt Nam và truyền thống Anh hùng của giai cấp công nhân và Công đoàn TPHCM, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh ngay sau Đại hội, sẽ phát huy bằng việc khẩn trương tuyên truyền về kết quả Đại hội, lan tỏa tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” của Đại hội đến với mỗi đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn TP; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn TP, nhiệm kỳ 2023 – 2028, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

Tìm tòi, sáng tạo những phương thức và mô hình mới, phù hợp

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tựu, kết quả tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động TP đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu

Công đoàn cần tính toán nhiều cách để chủ động huy động nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Trước hết là chủ động phối hợp với các tổ chức đại diện, hiệp hội người sử dụng lao động đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, bảo vệ việc làm; quyền và phúc lợi xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là lao động nữ, lao động di cư, lao động khu vực phi chính thức.

Huy động nguồn lực hỗ trợ tài chính công đoàn đối với người lao thu động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn đủ năng lực và điều kiện, tấm huyết, bản lĩnh, sáng tạo, gắn bó với công nhân, lao động, đồng thời có tri thức khoa học và kỹ năng ứng phó, giải quyết vấn đề; chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ và thực chất các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; tránh hình thức, hành chính, vô cảm. Các hoạt động thi đua của công đoàn, phải thực sự thiết thực, hữu ích với người lao động, chia sẻ và truyền tập cảm hứng cho khởi nghiệp sáng tạo. Từ các phong trào này, quan tâm giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, phát triển nhân tố tiêu biểu để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo tổ chức và hoạt động công đoàn, quan tâm đúng mức việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ đúng tầm, thường xuyên sâu sát, khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay.

Chính quyền các cấp tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn nữa, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP nhanh và bền vững. “Ban Thường vụ Thành ủy kỳ vọng Đại hội Công đoàn TP lần thứ XII sẽ lĩnh hội đầy đủ các quan điểm mới và tạo ra xung lực mới, khí thế mới trong tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động, góp phần cùng TP hoàn thành những mục tiêu quan trọng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra” –Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tổ chức, đoàn viên, người lao động

 Ông Nguyễn Đình Khang-Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhận xét, có thể nói những kết quả đạt được của Công đoàn TP trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tích chung của tô chức Công đoàn Việt Nam. Nhiều hoạt động của công đoàn TP đã trở thành mô hình điểm để Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai, nhân rộng trong phạm vi toàn quốc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang lưu ý tình hình mới hiện nay đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn TP cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động nhất là trong việc chăm lo về vật chất và tinh thần, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ...

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất, tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ Thành ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam các chủ trương, định hướng lớn phát triển phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn TP, các cơ chế, chính sách dành cho đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang lưu ý các cấp công đoàn TP cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn nhất là trong chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tập trung giải quyết các nhu cầu thiết yếu như: nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa, thể thao, nơi khám chữa bệnh... dành cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát huy vai trò của đội ngũ đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến nhu cầu, quyền lợi đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn.

Thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và tổ chức Công đoàn. Tiếp nhận và xử lý có hiệu quả các phản ánh nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên.

Ra mắt Ban chấp hành công đoàn khóa XII

Trước đó, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP khoá XII gồm 55 thành viên, Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. Trong đó, bầu bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. 4 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Đoàn Trung, Phạm Chí Tâm, Lê Thị Kim Thúy và Phùng Thái Quang. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP gồm 15 ủy viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang