Tháng 10 trình Thủ tướng phê duyệt thu hồi đất làm sân bay Long Thành

Thứ Ba, 30/10/2018 09:11

|

(CAO) Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ hoàn thành Báo cáo kết quả thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành trong tháng 10.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết như vậỵ khi khi trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sáng nay (30-10). 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trình bày báo cáo sáng 30-10

Theo đó, Phó Thủ tướng đã cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện 2 dự án quan trọng quốc gia.

Cụ thể, đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị TPHCM, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn), trong tháng 5-2018, Hội đồng thẩm định quốc gia đã có Báo cáo thẩm định sơ bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gửi, đề nghị TPHCM lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và có kế hoạch lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gửi Hội đồng thẩm định. Hiện TPHCM đang tiếp tục nghiên cứu, xử lý.

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 20-7-2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 7648/TTr-UBND kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án của UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thủ tục xin ý kiến các Thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước về nội dung Tờ trình trên và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Đến 2-10-2018 còn 5/15 Thành viên Hội đồng chưa có ý kiến. Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ khẩn trương hoàn thành Báo cáo kết quả thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án trong tháng 10-2018.

Cũng theo Phó Thủ tướng, việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 cơ bản được đảm bảo. Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018, 96% số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được các Bộ, ngành và địa phương phân bổ; trong đó bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn như thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu số vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương còn lại chưa thu hồi.

Tiếp tục khẳng định chủ trương triển khai mở rộng các hình thức đầu tư để huy động từ khu vực tư nhân, Phó Thủ tướng  cho biết, một số chính sách, giải pháp đã được ban hành nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng tới năm 2020 (cải cách về các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, cải thiện về quản lý chuyên ngành).

Liên quan đến việc đẩy mạnh đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Theo Phó Thủ tướng, đây là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành phân khai nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, vùng dân tộc và miền núi…

Bình luận (0)

Lên đầu trang