Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Thanh niên sẽ là chiến binh kiên cường giữ gìn bờ cõi quốc gia

Thứ Tư, 13/12/2017 23:58  | Thanh Hoà

|

(CAO) Phát biểu trước hơn 1.000 thanh niên tại phiên bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và chứng kiến ký Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 - 2022.

Ngày 13-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng nhiều bạn trẻ sẽ là chiến binh khởi nghiệp, chiến binh công nghệ, chiến binh thương mại toàn cầu và chiến binh kiên cường giữ gìn bờ cõi quốc gia. Nói chuyện với thanh niên về tình hình kinh tế - xã hội đất nước, Thủ tướng cho biết, đất nước phát triển, vấn đề cơm no áo ấm cơ bản được giải quyết, tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh, nhưng nguy cơ đối với đất nước vẫn còn lớn, đó là nguy cơ tụt hậu, nguy cơ diễn biến hoà bình, tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Trong bối cảnh đó, lý tưởng sống và kỳ vọng của thế hệ trẻ lúc này là gì? Thủ tướng đặt vấn đề và cho rằng, đó là đất nước đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, tuổi trẻ cả nước phải sẵn sàng trải nghiệm và cống hiến cho học tập, lao động quên mình để khắc phục, đóng góp vào chống tụt hậu và các nguy cơ khác. “Các đồng chí, hơn ai hết, là những người cống hiến, đi tiên phong và tinh thần dấn thân của thanh niên”, Thủ tướng tin tưởng nhiều bạn trẻ sẽ là chiến binh khởi nghiệp, chiến binh công nghệ, chiến binh thương mại toàn cầu và chiến binh kiên cường giữ gìn bờ cõi quốc gia.

Theo Thủ tướng, hàng ngàn năm lịch sử giữ nước đã chứng minh hoàn toàn có thể đặt niềm tin giới trẻ có thể lập chiến công mới trong thế kỷ 21. Đó là chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, để trở thành nước công nghiệp hiện đại, một đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Chính chúng ta phải gánh vác sứ mệnh chung của nhân loại trong một thế giới đầy biến động hiện nay. Thử thách phía trước còn rất lớn, nguy cơ còn rất nhiều, nhưng chúng ta có niềm tin, nhất định chúng ta sẽ vượt qua. Tinh thần dấn thân của chúng ta tiếp tục trong thời đại mới”, Thủ tướng mong muốn thanh niên chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh của đất nước.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên cần tích cực tham gia các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, thu hút, động viên thanh niên tham gia. Phát huy vai trò xung kích rất quan trọng, việc gì cần thanh niên có, việc khó có thanh niên. Đề nghị Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân, xây dựng pháp luật, chính sách, giám sát, phản biện xã hội, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ có những chính sách mới để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp cụ thể hơn, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò xung kích, tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giải quyết các bức xúc của đời sống xã hội.

Thủ tướng chứng kiến lễ ký Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 - 2022

Một vấn đề mà Thủ tướng đề nghị là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên nhi đồng, thực hiện pháp luật về trẻ em. Thủ tướng mong muốn Đoàn Thanh niên cùng phối hợp với các cấp chính quyền tích cực hơn nữa trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên. “Chúng ta không thể để tình trạng xâm hại, ngược đãi trẻ em tiếp tục xảy ra như trong thời gian qua”.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với niềm tin và tâm huyết của thế hệ trẻ, sự ủng hộ tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và của toàn xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tốt, nhiều kết quả mới đột phá.

Bình luận (0)

Lên đầu trang