Thừa Thiên - Huế:

Cử tri đang cách ly do dịch Covid-19 bầu cử như thế nào?

Thứ Tư, 19/05/2021 10:47

|

(CAO) Theo số liệu của Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có 894.432 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 5.471 cử tri đang cách ly (1.362 cử tri cách ly tập trung và 4.109 cử tri tại nhà).

Để đảm bảo và quyền bầu cử công dân, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết việc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Văn bản này quy định trình tự thực hiện bầu cử tại phòng bỏ phiếu cố định; người đang thực hiện cách ly tại nhà; nơi thực hiện các ly, giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế.

Tuyên truyền bầu cử tại Thừa Thiên Huế

UBND cấp xã nơi lập danh sách cử tri nắm thông tin, chủ động lập danh sách cử tri được đưa đi cách ly tập trung nằm ngoài địa bàn và gửi đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh sách cử tri.

Nếu thời gian cách ly tập trung kết thúc trước ngày bầu cử, thì cử tri trở về nơi cư trú, xuất trình giấy chứng nhận hoàn thành cách ly với UBND cấp xã để được ghi tên bổ sung vào danh sách cử tri, nhận thẻ cử tri và thực hiện việc bỏ phiếu ở nơi cư trú.

Riêng những trường hợp mà đến ngày bầu cử vẫn đang trong thời gian cách ly tập trung thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung lập danh sách bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung.

Trường hợp cử tri đã được phát thẻ cử tri nhưng di chuyển đến nơi ở khác và vì lý do dịch bệnh mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, cử tri mang thẻ cử tri đến UBND dân cấp xã nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử tại nơi mới.

UBND cấp xã nơi nhận được đề nghị của cử tri có trách nhiệm thu lại thẻ cử tri đã được cấp trước đó, bổ sung danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới để cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu phù hợp trên địa bàn, đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi đã phát thẻ cử tri cũ để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang