Tiếp tục góp ý cho dự thảo Nghị định về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Thứ Hai, 20/05/2019 20:39  | Mai Hà

|

(CATP) Chiều 20-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức phiên họp thứ hai của Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Trưởng Ban soạn thảo Nghị định trình bày tóm tắt tiến độ xây dựng Nghị định và dự thảo Nghị định quy định việc Công an xã, thị trấn chính quy.

Đồng thời các đại biểu đã đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trong đó nhấn mạnh đến thực trạng tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong tình hình hiện nay và sự cần thiết ban hành Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi họp

Theo đó, các đại biểu đều khẳng định, Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy được ban hành xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới, với mục tiêu chung hoàn thiện các quy định của pháp luật về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; tạo cơ sở pháp lý về vị trí, nguyên tắc hoạt động, lộ trình bố trí Công an chính quy, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Việc xây dựng Nghị định sẽ hướng đến 2 mục tiêu là đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, đây là chủ trương hết sức quan trọng của Đảng, Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện Đề án 106 của Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, các đồng chí trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định, góp phần xây dựng Nghị định sát đúng với tình hình thực tiễn, với mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất khi triển khai vào thực tiễn công tác ở cơ sở...

Bình luận (0)

Lên đầu trang