Người vi phạm giao thông có thể được quản lý, bảo quản phương tiện

Thứ Bảy, 02/05/2020 14:06  | A. Quân

|

(CAO) Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP vừa chính thức có hiệu lực từ 1/5/2020.

Nghị định 31 quy định rõ, cụ thể việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Trong đó có nội dung, người vi phạm giao thông có thể được quản lý, bảo quản nhưng không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông.

Nghị định này được thực hiện từ 1/5/2020.

Trường hợp người vi phạm được quản lý phương tiện vi phạm

Theo Nghị định 31, tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông, nếu có nơi đăng ký thường trú, tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác thì có thể được người có thẩm quyền tạm giữ giao phương tiện để giữ.

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện. Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh cũng được xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện.

Số tiền bảo lãnh là tổng mức tiền phạt tối đa của khung. Ví dụ: Lỗi vi phạm từ 800.000 – 1 triệu đồng, thì mức bảo lãnh phải là 1 triệu đồng.

Tổ chức cá nhân vi phạm phải làm đơn gửi cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện.

Theo Điều 14 của Nghị định này, đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm… tình trạng của phương tiện, nơi giữ, bảo quản phương tiện, cùng với đặc điểm, chủng loại... của phương tiện.

Trong thời hạn không quá 2 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định việc giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm, bảo quản.

Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thêm thời gian để xác minh thì trong thời hạn không quá 3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét, quyết định việc giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản. Trường hợp không giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Không được sử dụng, không được tự ý thay đổi nơi giữ

Khoản 6, Điều 14 của Nghị định 31 nêu rõ, trong thời gian được giao giữ, bảo quản phương tiện vi phạm, nếu tổ chức cá nhân để xảy ra mất, đánh tráo, bán, trao đổi, cầm cố, thế chấp, thay thế, hủy hoại làm hư hỏng phương tiện, thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, hậu quả do hành vi mà mình gây ra theo quy định pháp luật.

Tổ chức, cá nhân đi được giao giữ, bảo quản, phương tiện vi phạm thì không được phép sử dụng; không được tự ý thay đổi nơi giữ, bảo quản phương tiện nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ.

Khi giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản, người có thẩm quyền tạm giữ phải lập biên bản ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, nơi giữ, bảo quản, tình trạng của phương tiện (nếu có) và phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm và người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện. Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

Cùng với việc lập biên bản khi giao phương tiện, người có thẩm quyền tạm giữ phải tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm đã đặt tiền bảo lãnh. Việc tạm giữ giấy chứng nhận phải được lập thành biên bản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang