Xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ phát triển TPHCM

Thứ Năm, 30/03/2023 20:43  | Lê Ngân

|

(CAO) Ngày 30-3, UBND TPHCM và Thành Đoàn TPHCM tổ chức hội nghị triển khai chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2023-2030 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND TP và Ban Chấp hành Thành Đoàn giai đoạn 2023-2027.

Chủ trì hội nghị có ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.

Xây dựng thế hệ thanh niên TPHCM phát triển toàn diện

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Duy Tân thông qua Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2023 của UBND TPHCM về Ban hành Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 – 2030.

Chương trình phát triển thanh niên với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên TPHCM phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoãi bão, khát vọng vươn lên xây dựng TP, đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng thực hành xã hội, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ.

UBND TP và Thành Đoàn TPHCM ký kết quy chế phối hợp trong công tác

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình đề ra 7 mục tiêu cụ thể về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên.

 Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030.

Bà Phan Thị Thanh Phương khẳng định, chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030 sẽ là động lực, cơ hội cho thanh niên TP được tạo các điều kiện, cơ chế, chính sách để học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn, Hội, Đội hoạt động có hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030, UBND TP đề nghị từng sở, ngành, quận, huyện, địa phương, cơ sở xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình thanh niên lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình ngay trong năm 2023.

Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2023 - 2030 góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên TP theo kế hoạch đã đề ra.

Các đại biểu chủ trì hội nghị

Ông Võ Văn Hoan đề nghị thủ trưởng sở, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục phát huy vai trò thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn, Hội, Đội hoạt động có hiệu quả; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, giảm tình trạng thất nghiệp trong thanh niên, hạn chế các tệ nạn xã hội, tạo nhiều sân chơi bổ ích, thúc đẩy các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tăng cường các biện pháp trong lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng các nhà thiếu nhi, các thiết chế văn hóa dành cho thanh niên, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2023 - 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

“Riêng các công trình trọng điểm của Thành Đoàn như: Nhà văn hóa Thanh niên, Cung thiếu nhi TP… tôi đề nghị Ban quản lý dự án dân dụng công nghiệp, Sở Văn hóa - Thể thao và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất chuẩn bị đầu tư, để cuối năm 2023, có thể phê duyệt dự án và thực hiện trong năm 2024” – Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP  cũng yêu cầu Thành Đoàn TP và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Đoàn - Hội, các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào thanh thiếu nhi TP, trọng tâm là các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên, các nội dung việc làm, nghề nghiệp cho thanh niên, tích cực củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ của TP cũng như các cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và các cán bộ Đoàn - Hội - Đội, xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM trong hiện tại và tương lai.

Dịp này, UBND TP và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ký kết quy chế phối hợp công tác giữa giai đoạn 2023-2027. Trong đó, phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi; phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên chủ động cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, hội nhập quốc tế; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; triển khai thực hiện pháp luật, chính sách, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang